Římskokatolická farnost Roztoky

Arménie

Pomoc Arménii


Naše farnost se snaží pomáhat chudým v Arménii. Jsme v kontaktu s farností otce Grigora Mkrtchyana.Přispívat můžete i Vy během celého roku na účet farnosti Roztoky u Prahy:
172651125/0600 v.s. 111V letošním roce již nebude naše pomoc zaměřena na konkrétní větší projekty (v posledních letech to byla setkání mládeže a letní tábory). Po dohodě s otcem Grigorem bychom rádi umožnili alespoň malé skupině mladých katolíků z Arménie zúčastnit se evropského setkání Taizé v Prazy v závěru roku 2014. Vaše příspěvky i mimořádné dary pak budou použity jako příspěvek mladým na cestu do Prahy.A jak to všechno vlastně vznikalo?

  ... a tak se stalo, že jsme se s P. Petrem rozhodli v říjnu 2012 odjet opět do Arménie. Proč vlastně do Arménie jezdíme? Vím, že si tuto otázku kladou mnozí z Vás.
Více zde.P. Petr a Prokop vydali do Armenie na podzim 2012.

Zde je pár řádek....Začátkem letošního roku (2012)se vydal Prokop na cestu do Arménie.

Zde je pár řádek....


V roce 2010 se podařilo zajistit pobyt skupiny Arménů v Taize. Organizaci celé této akce se věnovala Mady Nikodýmová a Kateřina Lamken. Na pokrytí finančních nákladů přispělo mnoho našich farníků. Jak vše probíhalo píše zde Mady.

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -