Římskokatolická farnost Roztoky

Nepravidelné akce, události


Svatovojtěšská Pouť 2018

 • 27.4. Pátek 19:00 Levý Hradec - mše svatá - vigilie slavnosti
  • následuje Liturgie se čteními
 • 28.4. Sobota 10:00 Levý Hradec - mše svatá - na louce
  • neformální setkání farníků
  • oběd formou občerstvení
  • po obědě program pro děti
  • 13:00 Koncert duchovní hudby - v kostele
   Jiří Hodina - Zpěv
   Jan Jirucha - Pozoun
   Zazní kombinace tradiční jednohlasé liturgické hudby s improvizovaným instrumentálním doprovodem v konfrontaci s hudebním jazykem dvacátého století. Gregoriánský chorál inspiroval Petra Ebena k tvorbě liturgických písní ze Suity liturgici. Tento "novodobý chorál" opracovaný estetickými východisky soudobé hudby si vyslechneme v instrumentálním podání jazzového pozounisty Jana Jiruchy.

Poutní slavnost sv. Ludmily 2017

Sv. Ludmila na Levém Hradci
 • 15.9.2017 Pátek
  • 18:30 Uvítání ostatků sv. Ludmily a děkovná modlitba - v kostele
  • 19:00 Mše svatá - vigilie slavnosti - v kostele
  • 20:00 Bdění se sv. Ludmilou - v kostele
   Blahoslavenství a život světice
   Litanie, prosebná modlitba
   Liturgie se čteními
 • 16.9.2017 Sobota
  • 10:00 Slavnostní mše svatá - na louce
   Biskup Mons. Karel Herbst, SDB
  • 12:00 Oběd formou občerstvení
   Možnost prohlídky kostela s průvodcem
   "Oživlá historie" - program nejen pro děti
  • 13:00 "Sůl nad zlato" - Divadlo Rybka - na louce
  • 13:00 "Vychovatelka a matka rodiny; vzdělání a povolání"
   Přednáška v kostele sv. Klimenta
   Přednášející: RNDr. Kamila Bendová, CSc.


Výročí 150 let posvěcení kostela narození sv. Jana Křtitele v Roztokách

150 let kostela
 • 19. 5.2017 Pátek
  • 18:00 mše svatá (vigilie)
  • 19:00 Historie kostela (přednáška, fotografie)
  • 20:00 Děkovná modlitba (se zpěvy z Taizé)
 • 20. 5.2017 Sobota
  • 19:00 Varhanní koncert - Daniela Valtová Kosinová
   (J.S.Bach, L. Böellmann, C.Franck, D.Kosinová)
   vstupné dobrovolné
 • 21. 5.2017 Neděle
  • 10:15 Slavnostní mše svatá - gen. vikář Mons. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
  • 11:45 Neformální setkání u kostela a na faře + program pro děti
 • celkový plakátek   plakátek na varhanní koncert
 • fotografie


Levy Hradec

Slavnost sv. Vojtěcha

 • 29.4.2017 Sobota 10:00 - slavností mše svatá na louce a další program
    fotografie1. svaté přijímání


NOC KOSTELŮ 2016

10.6.2016


Slavnost sv. Vojtěcha

 • 22.4. Pátek 19:00 - Mše svatá - v předvečer
  • sbor sv. Vladimira
 • 23.4. Sobota 10:00 - slavností mše svatá na louce a další program
  • celebruje P. Karel Soukal, kněz Apoštolského exarchátu a pražské arcidiecéze
  • následuje beseda s P. Karlem Soukalem
  • oběd formou občerstvení - na louce
  • 12:30 Loutkové divadlo Rybka - Dlouhý, Široký a Bystrozraký
    plakátek     fotografie


Žehnání Božích Muk

Žehnání Božích MukSlavnost sv. Václava


Sv. ludmila na Levém Hradci

Poutní slavnost sv. Ludmily

 • Pátek 18.9. Levý Hradec 19:00 - Mše svatá (v předvečer)
 • Sobota 19.9. Levý Hradec 10:00 - Mše svatá - na louce
  následuje setkání farníků
    plakátek ke stažení     fotografieSlavnost Umučení sv. Jana Křtitele

 • Pátek 28.8. Roztoky 18:00 - Mše svatá (v předvečer)
 • Sobota 29.8. Noutonice 16:00 - Poutní mše svatá
  následuje setkání farníků plakátek ke stažení

Poutní slavnost sv. Bartoloměje - Libčické posvícení

 • Pátek 21.8. - 19:00 - Libčice - koncert skupiny Schovanky
 • Neděle 23.8. - 14:30 - Libčice - Modlitba za město Libčice
 • Neděle 23.8. - 15:00 - Libčice - mše svatá za město Libčice
  následuje setkání farníků
 • Pondělí 24.8. - 17:30 - Libčice - Poutní slavnost sv. Bartoloměje
  mše svatá za farnost
  plakátek - koncert - ke stažení

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 • Pátek 14.8. Roztoky 18:00 - Mše svatá (v předvečer)
 • Neděle 16.8. Únětice 8:30 - Poutní mše svatá plakátek ke stažení

Poutní slavnost svatého Prokopa


Poutní slavnost svatých Petra a Pavla


Poutní slavnost narození svatého Jana Křtitele


Farní výlet

(Změna: místo Svaté Hory Tetín)
 • Sobota 13.6.2015
  • 8:30 odjezd z Roztok
  • 10:00 Mše svatá na Tetíně
   následuje oběd, návštěva Sv. Jana pod Skalou
   předpokládaný návrat okolo 17:00

plakátek ke stažení ZDE


Přednáška - Benedikt V. Holota OFM


Noc kostelů


Levý Hradec

Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci 2015

 • 24.4.2015 Pá - 19:00 - Mše svatá, vigilie
 • 25.4.2015 So - 10:00 - Poutní mše svatá na louce
fotografie     plakát ke stažení zdeTaize v Roztokách

Taizé - Evropské setkání mládeže v Praze

podrobnosti o přípravách

fotografieKardinál Duka na Levém Hradci

Poutní slavnost sv. Ludmily - Levý Hradec

 • 20.9.2014 Sobota 19:00 - Slavnostní liturgie, vigílie, adorace
 • 21.9.2014 Neděle 10:00 - Slavnostní mše svatá - celebruje Mons. Th.Lic. Dominik kardinál Duka
  • při slavnostní mši svaté udílena svátost biřmování
  • beseda s kardinálem
  • setkání farníků, oběd formou občerstvení
  • program pro děti
  • Matka Vojtěcha Hasmandová SCB - výstava na louce
fotografie     Plakát ke staženíSchovanky

Slavnost sv. Bartoloměje - Libčické posvícení 2014

 • 23.8.2014 So 19:00 - Zahradní koncert - skupina Schovanky
 • 24.8.2014 Ne 14:30 - Modlitba za město Libčice
 • 24.8.2014 Ne 15:00 - Výročí posvěcení kostela - mše svatá za město Libčice
(plakátek ke stažení)
fotografie - Schovanky 2014Tichý hlas 2014

Tichý Hlas pro Svatou zemi

Neděle 15. června 2014 LIBČICE NAD VLTAVOU

 • 14:14 - Katolický kostel - Mše svatá za pokoj ve Svaté zemi
 • 15:15 - Farní zahrada - Festivalový program
podrobnější text     plakát ke stažení

fotografieP. Petr 25 let kněžství

Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele

 • 23.6.2013 Neděle 10:15
  mši P. Petr slouží na poděkování za 25 let kněžství
fotografieNoc kostelů 2013

Noc Kostelů 2013

 • 24.5.2013 Pátek - Levý Hradec


Levý Hradec

Svatovojtěšská pouť

 • 26.4.2013 Pátek 19:00 Levý Hradec - slavnostní liturgie, vigilie, adorace
 • 27.4.2013 Sobota 10:00 Levý Hradec - slavnostní mše svatá na louce

fotografieJesličky Libčice

SCHOVANKY u jesliček


28.12.2012 v 18:00
v kostele svatého Bartoloměje v Libčicích
tradiční Vánoční koncert Schovanek u jesliček

plakát ke stažení zde
Poutní slavnost svatého Klimenta 2012


23.11. Pátek 19:00 poutní mše svatá, následuje adorace a modlitba nešpor

plakát ke staženíLH

Památka obětí totalitních režimůLevý Hradec

Instrumentální hudba německého baroka


Neděle 14.10. 18:00 Levý Hradec
koncert barokní hudby
D. Buxtehude, J. P. Krieger, K. F. Abel, H. I. F. Biber, J. H. Kapsberger
hrají
Tereza Pavelková - theorba
Vít Nermut - barokní housle
Pavel Drbal - viola da gamba

plakát ke staženíÚnětice

Levý Hradec

Roztoky

Budeč

Slavnost svatého Václava

Společná modlitba českého národa

Čtvrtek 27.9. - modlitební most za český národ
 • 17:45 Únětice - vigilijní mše svatá
 • 18:00 Roztoky - modlitba růžence
 • 18:00 Noutonice - společná modlitba
 • 19:00 Levý Hradec - modlitba Taize s dětmi
 • 19:00 Budeč - nešpory a modlitba s vystavenou relikvií sv. Václava

Den slavnosti svatého Václava

Pátek 28.9.
 • 18:00 Roztoky - mše svatá

Poutní mše svatá ke cti svatého Václava na Budči

Sobota 29.9.2012
 • 10:30 - Slavnostní mše svatá v Rotundě sv. Petra a Pavla na Budči
  celebruje Mons. Michael Slavík, Th.D., generální vikář Arcidiecéze pražské
  zpívá řeckokatolický sbor sv. Vladimira
 • 12:00 prohlídka areálu s výkladem (PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel SVMK)

plakát Budeč ke stažení
text společné modlitby za vlast
Svatováclavské slavnosti
plakát X. národní svatováclavská pouť
plakát modlitba za národ ve farnosti

fotografieSlavnost svaté Ludmily - Levý Hradec 2012

sv. Ludmilo, oroduj za nás
 • Sobota 15.9.2012 19:00 - Vigilijní mše svatá, následuje výstav Nejsvětější svátosti, Blahoslavenství se sv. Ludmilou, adorace 21:00 Liturgie se čteními – v kostele
 • Neděle 16.9.2012 10:00 - Slavnostní mše svatá – na louce, celebruje P.PhDr.Radek Tichý Ph.D., novokněz
  následuje beseda s hostem
  setkání farníků, oběd formou občerstvení na louce
  program pro děti
  „Ze zákulisí Vatikánu“ vyprávění P. Radka Tichého, papežského ceremonáře – v kostele
plakát ke stažení

fotografieTichý hlas 2012

Tichý Hlas pro Svatou zemi

Neděle 10. června 2012 LIBČICE NAD VLTAVOU

 • 14:14 - 15:00 Katolický kostel - Ekumenická bohoslužba za pokoj ve Svaté zemi
 • 15:15 - 21:30 Farní zahrada - Festivalový program
 • 16:16 - 18:00 Evangelický kostel - Festivalový program

plakát ke stažení
plakát s hodinovým rozpisem ke stažení
podrobnější text    

fotografieVýlet na faře v Libčicích

Výlet na faře v Libčicích

Od pátku 18.5. 2012 večera do soboty večera se uskutečnil na faře v Libčicích výlet pro nejstarší děvčata z náboženství. ...více zde...Budeč

NOC KOSTELŮ - Budeč 2012Pouť na Levém Hradci

Svatovojtěšská pouť 20. a 21. 4. 2012

 • 20.4. Pátek 19:00 Levý Hradec - Slavnostní liturgie, vigilie, adorace
 • 21.4. Sobota 10:00 Sobota - Slavnostní mše svatá
fotografie
plakát ke staženíStarší události

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -