Římskokatolická farnost Roztoky

Nepravidelné akce, události


Slavnost Svaté Ludmily 2018

Ruka Sv. Ludmily na Levém Hradci
 • 14.9. Pátek 18:30
  • 18:30 uvítání ostatků sv. Ludmily (relikviář s ostatky ruky)
  • 19:00 Vigilijní mše svatá se zpěvy z řeckokatolické liturgie (Sbor sv. Vladimira)
  • následuje Bdění se sv. Ludmilou.
 • 15.9. Sobota 10:00
  • Slavnostní mše svatá na louce před kostelem s vystavenými ostatky sv. Ludmily (celebruje Mons. Václav Malý)
  • následuje doprovodný program pro dospělé i děti.


Svatovojtěšská Pouť 2018

 • 27.4. Pátek 19:00 Levý Hradec - mše svatá - vigilie slavnosti
  • následuje Liturgie se čteními
 • 28.4. Sobota 10:00 Levý Hradec - mše svatá - na louce
  • neformální setkání farníků
  • oběd formou občerstvení
  • po obědě program pro děti
  • 13:00 Koncert duchovní hudby - v kostele
   Jiří Hodina - Zpěv
   Jan Jirucha - Pozoun
   Zazní kombinace tradiční jednohlasé liturgické hudby s improvizovaným instrumentálním doprovodem v konfrontaci s hudebním jazykem dvacátého století. Gregoriánský chorál inspiroval Petra Ebena k tvorbě liturgických písní ze Suity liturgici. Tento "novodobý chorál" opracovaný estetickými východisky soudobé hudby si vyslechneme v instrumentálním podání jazzového pozounisty Jana Jiruchy.

Poutní slavnost sv. Ludmily 2017

Sv. Ludmila na Levém Hradci
 • 15.9.2017 Pátek
  • 18:30 Uvítání ostatků sv. Ludmily a děkovná modlitba - v kostele
  • 19:00 Mše svatá - vigilie slavnosti - v kostele
  • 20:00 Bdění se sv. Ludmilou - v kostele
   Blahoslavenství a život světice
   Litanie, prosebná modlitba
   Liturgie se čteními
 • 16.9.2017 Sobota
  • 10:00 Slavnostní mše svatá - na louce
   Biskup Mons. Karel Herbst, SDB
  • 12:00 Oběd formou občerstvení
   Možnost prohlídky kostela s průvodcem
   "Oživlá historie" - program nejen pro děti
  • 13:00 "Sůl nad zlato" - Divadlo Rybka - na louce
  • 13:00 "Vychovatelka a matka rodiny; vzdělání a povolání"
   Přednáška v kostele sv. Klimenta
   Přednášející: RNDr. Kamila Bendová, CSc.


Výročí 150 let posvěcení kostela narození sv. Jana Křtitele v Roztokách

150 let kostela
 • 19. 5.2017 Pátek
  • 18:00 mše svatá (vigilie)
  • 19:00 Historie kostela (přednáška, fotografie)
  • 20:00 Děkovná modlitba (se zpěvy z Taizé)
 • 20. 5.2017 Sobota
  • 19:00 Varhanní koncert - Daniela Valtová Kosinová
   (J.S.Bach, L. Böellmann, C.Franck, D.Kosinová)
   vstupné dobrovolné
 • 21. 5.2017 Neděle
  • 10:15 Slavnostní mše svatá - gen. vikář Mons. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
  • 11:45 Neformální setkání u kostela a na faře + program pro děti
 • celkový plakátek   plakátek na varhanní koncert
 • fotografie


Levy Hradec

Slavnost sv. Vojtěcha

 • 29.4.2017 Sobota 10:00 - slavností mše svatá na louce a další program
    fotografie1. svaté přijímání


NOC KOSTELŮ 2016

10.6.2016


Slavnost sv. Vojtěcha

 • 22.4. Pátek 19:00 - Mše svatá - v předvečer
  • sbor sv. Vladimira
 • 23.4. Sobota 10:00 - slavností mše svatá na louce a další program
  • celebruje P. Karel Soukal, kněz Apoštolského exarchátu a pražské arcidiecéze
  • následuje beseda s P. Karlem Soukalem
  • oběd formou občerstvení - na louce
  • 12:30 Loutkové divadlo Rybka - Dlouhý, Široký a Bystrozraký
    plakátek     fotografie


Žehnání Božích Muk

Žehnání Božích MukSlavnost sv. Václava


Sv. ludmila na Levém Hradci

Poutní slavnost sv. Ludmily

 • Pátek 18.9. Levý Hradec 19:00 - Mše svatá (v předvečer)
 • Sobota 19.9. Levý Hradec 10:00 - Mše svatá - na louce
  následuje setkání farníků
    plakátek ke stažení     fotografieSlavnost Umučení sv. Jana Křtitele

 • Pátek 28.8. Roztoky 18:00 - Mše svatá (v předvečer)
 • Sobota 29.8. Noutonice 16:00 - Poutní mše svatá
  následuje setkání farníků plakátek ke stažení

Poutní slavnost sv. Bartoloměje - Libčické posvícení

 • Pátek 21.8. - 19:00 - Libčice - koncert skupiny Schovanky
 • Neděle 23.8. - 14:30 - Libčice - Modlitba za město Libčice
 • Neděle 23.8. - 15:00 - Libčice - mše svatá za město Libčice
  následuje setkání farníků
 • Pondělí 24.8. - 17:30 - Libčice - Poutní slavnost sv. Bartoloměje
  mše svatá za farnost
  plakátek - koncert - ke stažení

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 • Pátek 14.8. Roztoky 18:00 - Mše svatá (v předvečer)
 • Neděle 16.8. Únětice 8:30 - Poutní mše svatá plakátek ke stažení

Poutní slavnost svatého Prokopa


Poutní slavnost svatých Petra a Pavla


Poutní slavnost narození svatého Jana Křtitele


Farní výlet

(Změna: místo Svaté Hory Tetín)
 • Sobota 13.6.2015
  • 8:30 odjezd z Roztok
  • 10:00 Mše svatá na Tetíně
   následuje oběd, návštěva Sv. Jana pod Skalou
   předpokládaný návrat okolo 17:00

plakátek ke stažení ZDE


Přednáška - Benedikt V. Holota OFM


Noc kostelů


Levý Hradec

Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci 2015

 • 24.4.2015 Pá - 19:00 - Mše svatá, vigilie
 • 25.4.2015 So - 10:00 - Poutní mše svatá na louce
fotografie     plakát ke stažení zdeTaize v Roztokách

Taizé - Evropské setkání mládeže v Praze

podrobnosti o přípravách

fotografieKardinál Duka na Levém Hradci

Poutní slavnost sv. Ludmily - Levý Hradec

 • 20.9.2014 Sobota 19:00 - Slavnostní liturgie, vigílie, adorace
 • 21.9.2014 Neděle 10:00 - Slavnostní mše svatá - celebruje Mons. Th.Lic. Dominik kardinál Duka
  • při slavnostní mši svaté udílena svátost biřmování
  • beseda s kardinálem
  • setkání farníků, oběd formou občerstvení
  • program pro děti
  • Matka Vojtěcha Hasmandová SCB - výstava na louce
fotografie     Plakát ke staženíSchovanky

Slavnost sv. Bartoloměje - Libčické posvícení 2014

 • 23.8.2014 So 19:00 - Zahradní koncert - skupina Schovanky
 • 24.8.2014 Ne 14:30 - Modlitba za město Libčice
 • 24.8.2014 Ne 15:00 - Výročí posvěcení kostela - mše svatá za město Libčice
(plakátek ke stažení)
fotografie - Schovanky 2014Tichý hlas 2014

Tichý Hlas pro Svatou zemi

Neděle 15. června 2014 LIBČICE NAD VLTAVOU

 • 14:14 - Katolický kostel - Mše svatá za pokoj ve Svaté zemi
 • 15:15 - Farní zahrada - Festivalový program
podrobnější text     plakát ke stažení

fotografieStarší události

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -