Římskokatolická farnost Roztoky

Nepravidelné akce, události


Ekumenická bohoslužba 2023

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů - 2023

 • 18.1. Středa 18:00 Roztoky - Bohoslužba slova se svatým přijímáním
  Začátek týdne modliteb za jednotu křesťanů

 • 24.1. Úterý 19:00 Levý Hradec - ekumenická bohoslužba


Mše na Levém Hradci

Svátek sv. Václava na Levém Hradci 2022

 • 28.9.22 Levý Hradec - mše svatá 10:00
FotografieSvatoludmilská pouť 2022

Poutní slavnost Svaté Ludmily na Levém Hradci 2022

 • 16.9. Pátek 19:00 Levý Hradec - Vigilie Slavnosti
  • v tento den není pravidelná mše svatá v 18:00 v Roztokách
 • 17.9. Sobota 10:00 Levý Hradec - slavnostní mše svatá na louce
  • v tento den není pravidelná mše svatá ve 14:00 Na Levém Hradci a v 16:00 v Noutonicích
 • 17.9. Sobota 19:00 Levý Hradec - koncert z cyklu Dědictví Levého Hradce

plakát ke stažení zde
Fotografie z koncertů a svatoludmilské poutiDědictví Levého Hradce 2022

Dědictví Levého Hradce - 2022

Dědictví Levého Hradce - 2022

Cyklus tří benefičních koncertů na Levém Hradci na opravu a restaurování vzácných historických varhan v kostele sv. Klimenta.

 • 3.9. Sobota 19:00 Jan Kačer / Daniela Valtová
  • umělecký přednes Vita Caroli / hudební doprovod
 • 10.9. Sobota 19:00 duo Beautiful Strings
  • Monika Urbanová Růžková - housle
  • Hedvika Moussa Bacha - Harfa
 • 17.9. Sobota 19:00 koncert
  • Kristýna Kůstková - soprán
  • Karolína Berková - alt
  • Vincenc Ignác Novotný - tenor
  • Robin Červínek - bas
  • Daniela Valtová - varhany

plakátek ke stažení zde
Fotografie z koncertů a svatoludmilské poutiSlavnost sv. Prokopa 2022

Poutní slavnost sv. Prokopa 2022


Fotografie z poutní slavnosti.Slavnost sv. Vojtěcha 2022

Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci 2022

 • 29.4. Pátek 19:00 - Mše svatá za pokoj a mír na Ukrajině
  • se staroslověnskými a ukrajinskými zpěvy
  • Řeckokatolický sbor sv. Vladimira
  • následuje Liturgie se čteními
 • 30.4. Sobota 10:00 - Slavnostní mše svatá za církev v naší vlasti
  • mše svatá se koná na louce před kostelem
  • setkání farníků s občerstvením na louce
  • program nejen pro děti - Oživlá historie

Plakát ke stažení zde
Fotografie z poutní slavnosti.Svatoludmilská pouť na Levém Hradci 2021

Na Levém Hradci
 • 10.9. Pátek - v kostele
  • 19:00 Vigilijní mše svatá
  • 20:00 Blahoslavenství se svatou Ludmilou - rozjímavá modlitba
  • 21:00 Výstav Nejsvětější svátosti - adorace v tichu
  • 21:30 Liturgie se čteními - zpívaná liturgie hodin
 • 11.9. Sobota - na louce před kostelem
  • 10:00 Poutní mše svatá
  • během celé slavnosti bude vystavena putovní ikona sv. Ludmily

fotografie
plakát ke stažení zdePoutní slavnost sv. Ludmily na Levém Hradci 2020

Na Levém Hradci
Pátek 18.9. - v kostele
 • 19:00 Mše svatá se zpěvy z řeckokatolické liturgie - sbor sv. Vladimira
 • 20:30 Blahoslavenství se sv. Ludmilou - rozjímavá modlitba
 • 21:30 Výstav Nejsvětější svátosti - adorace v tichu
 • 22:00 Liturgie se čteními - zpívaná liturgie hodin

Sobota 19.9. - na louce před kostelem
 • 10:00 Slavnostní mše svatá
 • následuje celkové uvedení Roku svaté Ludmily a otevřená diskuse na téma
  „Jak prožít Rok svaté Ludmily v naší farnosti“
 • pro děti program „Oživlá historie“
 • pro všechny oběd formou občerstvení
 • komentované prohlídky kostela s průvodcem
 • 13:00 Zakončení společnou modlitbou - v kostele

fotografie
Plakát ke stažení zdeSvatoludmilská pouť - Levý Hradec 13.-15.9.2019

 • Pátek 13.9.
  • 17:00 Vernisáž výstavy "Kněžna sv. Ludmila" - Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
 • Sobota 14.9. - v kostele sv. Klimenta
  • 18:00 Uvítání relikvie - lebka sv. Ludmily poprvé na Levém Hradci
  • 19:00 Byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého
   Mons. Milan Hanuš, gen.vikář apoštolského exarchátu
  • 20:30 Bdění se sv. Ludmilou - modlitby před vzácnou relikvií
Svatoludmilská pouť
 • Neděle 15.9.
  • 8:00 - 9:30 Možnost tiché modlitby před relikvií
   v kostele
  • 9:40 Přenesení relikvie k vnějšímu oltáři
  • 10:00 Slavnostní mše svatá
   Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
   na velkém podiu
  • 11:30 - 15:00 Možnost modlitby před relikvií
   v kostele
  • 13:00 Svatá Ludmila a historie - beseda
   PhDr. Profantová Naďa CSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Mgr. Michal Téra, Ph.D., moderovat bude Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
   na malém podiu
  • 14:00 Akathist - řeckokatolický chvalozpěv
   v kostele
  • 15:00 Rozloučení s relikvií
   v kostele
  • 14:30 - 18:00 Možnost navštívit výstavu "Kněžna sv. Ludmila"
   Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Videa ze Svatoludmilské pouti 2019:

Svatá Ludmilo, oroduj za nás


fotografie
směs fotografií ze všech dní svatoludmilské pouti 2019
plakátek ke staženíVýročí 250 let od posvěcení kostela v Libčicích

biskup Karel Herbst v Libčicích
 • Neděle 18.8.2019
  • 16:45 Komentovaná prohlídka kostela
  • 17:30 Mše svatá - 250 let od posvěcení "nového" kostela - v předvečer slavnosti
   celebruje biskup Mons. Karel Herbst SDB
 • Pondělí 19.8.2019
  • 17:00 "250 let kostela sv. Bartoloměje"
   vernisáž výstavy - obřadní síň MÚ (do 5.9.)
  • 19:00 modlitba nešpor - v kostele
 • Sobota 24.8.2019
  • 17:00 Dagmar Andrtová-Voňková a Karel Diepold
   malý folkový koncert - v kostele
 • Neděle 25.8.2019
  • 14:30 modlitba za farnost
  • 15:00 Mše svatá - poutní - sv. Bartoloměje
  • 16:00 komentovaná prohlídka kostela
  • 16:30 Mariane - "Secesní tanec před první republikou"
   na farní zahradě
 • Pátek 30.8.2019
  • 19:00 zahradní koncert Schovanky a EV-Band
 • Sobota 31.8.2019
  • 19:00 Čeští Madrigalisté - koncert duchovní hudby
   v kostele
 • Neděle 1.9.2019
  • 16:45 komentovaná prohlídka kostela
  • 17:30 Mše svatá za generálmajora P. Hugo Vaníčka
   následuje požehnání pamětní desky

plakátek ke stažení   fotografieSlavnost Svaté Ludmily 2018

Ruka Sv. Ludmily na Levém Hradci
 • 14.9. Pátek 18:30
  • 18:30 uvítání ostatků sv. Ludmily (relikviář s ostatky ruky)
  • 19:00 Vigilijní mše svatá se zpěvy z řeckokatolické liturgie (Sbor sv. Vladimira)
  • následuje Bdění se sv. Ludmilou.
 • 15.9. Sobota 10:00
  • Slavnostní mše svatá na louce před kostelem s vystavenými ostatky sv. Ludmily (celebruje Mons. Václav Malý)
  • následuje doprovodný program pro dospělé i děti.


Svatovojtěšská Pouť 2018

 • 27.4. Pátek 19:00 Levý Hradec - mše svatá - vigilie slavnosti
  • následuje Liturgie se čteními
 • 28.4. Sobota 10:00 Levý Hradec - mše svatá - na louce
  • neformální setkání farníků
  • oběd formou občerstvení
  • po obědě program pro děti
  • 13:00 Koncert duchovní hudby - v kostele
   Jiří Hodina - Zpěv
   Jan Jirucha - Pozoun
   Zazní kombinace tradiční jednohlasé liturgické hudby s improvizovaným instrumentálním doprovodem v konfrontaci s hudebním jazykem dvacátého století. Gregoriánský chorál inspiroval Petra Ebena k tvorbě liturgických písní ze Suity liturgici. Tento "novodobý chorál" opracovaný estetickými východisky soudobé hudby si vyslechneme v instrumentálním podání jazzového pozounisty Jana Jiruchy.

Poutní slavnost sv. Ludmily 2017

Sv. Ludmila na Levém Hradci
 • 15.9.2017 Pátek
  • 18:30 Uvítání ostatků sv. Ludmily a děkovná modlitba - v kostele
  • 19:00 Mše svatá - vigilie slavnosti - v kostele
  • 20:00 Bdění se sv. Ludmilou - v kostele
   Blahoslavenství a život světice
   Litanie, prosebná modlitba
   Liturgie se čteními
 • 16.9.2017 Sobota
  • 10:00 Slavnostní mše svatá - na louce
   Biskup Mons. Karel Herbst, SDB
  • 12:00 Oběd formou občerstvení
   Možnost prohlídky kostela s průvodcem
   "Oživlá historie" - program nejen pro děti
  • 13:00 "Sůl nad zlato" - Divadlo Rybka - na louce
  • 13:00 "Vychovatelka a matka rodiny; vzdělání a povolání"
   Přednáška v kostele sv. Klimenta
   Přednášející: RNDr. Kamila Bendová, CSc.


Výročí 150 let posvěcení kostela narození sv. Jana Křtitele v Roztokách

150 let kostela
 • 19. 5.2017 Pátek
  • 18:00 mše svatá (vigilie)
  • 19:00 Historie kostela (přednáška, fotografie)
  • 20:00 Děkovná modlitba (se zpěvy z Taizé)
 • 20. 5.2017 Sobota
  • 19:00 Varhanní koncert - Daniela Valtová Kosinová
   (J.S.Bach, L. Böellmann, C.Franck, D.Kosinová)
   vstupné dobrovolné
 • 21. 5.2017 Neděle
  • 10:15 Slavnostní mše svatá - gen. vikář Mons. Zdenek Wasserbauer, Th.D.
  • 11:45 Neformální setkání u kostela a na faře + program pro děti
 • celkový plakátek   plakátek na varhanní koncert
 • fotografie


Levy Hradec

Slavnost sv. Vojtěcha

 • 29.4.2017 Sobota 10:00 - slavností mše svatá na louce a další program
    fotografie1. svaté přijímání


NOC KOSTELŮ 2016

10.6.2016


Slavnost sv. Vojtěcha

 • 22.4. Pátek 19:00 - Mše svatá - v předvečer
  • sbor sv. Vladimira
 • 23.4. Sobota 10:00 - slavností mše svatá na louce a další program
  • celebruje P. Karel Soukal, kněz Apoštolského exarchátu a pražské arcidiecéze
  • následuje beseda s P. Karlem Soukalem
  • oběd formou občerstvení - na louce
  • 12:30 Loutkové divadlo Rybka - Dlouhý, Široký a Bystrozraký
    plakátek     fotografie


Žehnání Božích Muk

Žehnání Božích MukSlavnost sv. Václava


Sv. ludmila na Levém Hradci

Poutní slavnost sv. Ludmily

 • Pátek 18.9. Levý Hradec 19:00 - Mše svatá (v předvečer)
 • Sobota 19.9. Levý Hradec 10:00 - Mše svatá - na louce
  následuje setkání farníků
    plakátek ke stažení     fotografieSlavnost Umučení sv. Jana Křtitele

 • Pátek 28.8. Roztoky 18:00 - Mše svatá (v předvečer)
 • Sobota 29.8. Noutonice 16:00 - Poutní mše svatá
  následuje setkání farníků plakátek ke stažení

Poutní slavnost sv. Bartoloměje - Libčické posvícení

 • Pátek 21.8. - 19:00 - Libčice - koncert skupiny Schovanky
 • Neděle 23.8. - 14:30 - Libčice - Modlitba za město Libčice
 • Neděle 23.8. - 15:00 - Libčice - mše svatá za město Libčice
  následuje setkání farníků
 • Pondělí 24.8. - 17:30 - Libčice - Poutní slavnost sv. Bartoloměje
  mše svatá za farnost
  plakátek - koncert - ke stažení

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 • Pátek 14.8. Roztoky 18:00 - Mše svatá (v předvečer)
 • Neděle 16.8. Únětice 8:30 - Poutní mše svatá plakátek ke stažení

Poutní slavnost svatého Prokopa


Poutní slavnost svatých Petra a Pavla


Poutní slavnost narození svatého Jana Křtitele


Farní výlet

(Změna: místo Svaté Hory Tetín)
 • Sobota 13.6.2015
  • 8:30 odjezd z Roztok
  • 10:00 Mše svatá na Tetíně
   následuje oběd, návštěva Sv. Jana pod Skalou
   předpokládaný návrat okolo 17:00

plakátek ke stažení ZDE


Přednáška - Benedikt V. Holota OFM


Noc kostelů


Levý Hradec

Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci 2015

 • 24.4.2015 Pá - 19:00 - Mše svatá, vigilie
 • 25.4.2015 So - 10:00 - Poutní mše svatá na louce
fotografie     plakát ke stažení zdeTaize v Roztokách

Taizé - Evropské setkání mládeže v Praze

podrobnosti o přípravách

fotografieKardinál Duka na Levém Hradci

Poutní slavnost sv. Ludmily - Levý Hradec

 • 20.9.2014 Sobota 19:00 - Slavnostní liturgie, vigílie, adorace
 • 21.9.2014 Neděle 10:00 - Slavnostní mše svatá - celebruje Mons. Th.Lic. Dominik kardinál Duka
  • při slavnostní mši svaté udílena svátost biřmování
  • beseda s kardinálem
  • setkání farníků, oběd formou občerstvení
  • program pro děti
  • Matka Vojtěcha Hasmandová SCB - výstava na louce
fotografie     Plakát ke staženíSchovanky

Slavnost sv. Bartoloměje - Libčické posvícení 2014

 • 23.8.2014 So 19:00 - Zahradní koncert - skupina Schovanky
 • 24.8.2014 Ne 14:30 - Modlitba za město Libčice
 • 24.8.2014 Ne 15:00 - Výročí posvěcení kostela - mše svatá za město Libčice
(plakátek ke stažení)
fotografie - Schovanky 2014Tichý hlas 2014

Tichý Hlas pro Svatou zemi

Neděle 15. června 2014 LIBČICE NAD VLTAVOU

 • 14:14 - Katolický kostel - Mše svatá za pokoj ve Svaté zemi
 • 15:15 - Farní zahrada - Festivalový program
podrobnější text     plakát ke stažení

fotografieStarší události

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -