Římskokatolická farnost Roztoky

Naše farnost během karantény

Události během nouzového stavu COVID-19 - karanténa farnosti.

Do 11.května 2020


Vzhledem k současné situaci nebudou v naší farnosti až do odvolání žádné bohoslužby. V nutném případě nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.


Velikonoce 2020 - za zavřenými dveřmi


Kostely budou otevřeny k soukromé modlitbě

 • 24. 4. pátek 18:00 - 19:00 Roztoky - Kostel Narození sv. Jana Křtitele
 • 26. 4. neděle 8:30 - 9:30 Únětice - Kostel Nanebevzetí Panny Marie
 • 26. 4. neděle 10:15 - 11:15 Roztoky - Kostel Narození sv. Jana Křtitele
 • 26. 4. neděle 17:30 - 18:30 Libčice - Kostel sv. Bartoloměje

Kostely budou otevřeny pro krátkou soukromou modlitbu před vystavenou Nejsvětější Svátostí za dodržení všech hygienických pravidel a nařízení.

Pořad veřejných bohoslužeb s omezeným počtem účastníků

Abychom zajistili dodržení omezeného počtu osob připravili jsme pro Vás tabulku do které je třeba se na jednotlivé bohoslužby zapsat.
Tabulku naleznete zde na tomto odkazu.

 • 25.4. sobota 16:00 Noutonice - mše svatá 3. neděle velikonoční
 • 25.4. sobota 18:00 Roztoky - mše svatá 3. neděle velikonoční
 • 26.4. neděle 8:30 Únětice - mše svatá 3. neděle velikonoční
 • 26.4. neděle 10:15 Roztoky - mše svatá 3. neděle velikonoční
 • 26.4. neděle 17:30 Libčice - mše svatá 3. neděle velikonoční
 • 29.4. středa 18:00 Roztoky - mše svatá - svátek Sv. Kateřiny Sienské
 • 30.4. čtvrtek 17:45 Únětice - mše svatá čtvrtek po 3. neděli velikonoční
 • 1.5. pátek 18:00 Roztoky - mše svatá - památka sv. Josefa, Dělníka
 • 2.5. sobota 16:00 Noutonice - mše svatá - 4. neděle velikonoční
 • 2.5. sobota 18:00 Roztoky - mše svatá - 4. neděle velikonoční
 • 3.5. neděle 8:30 Únětice - mše svatá - 4. neděle velikonoční
 • 3.5. neděle 10:15 Roztoky - mše svatá - 4. neděle velikonoční
 • 3.5. neděle 17:30 Libčice - mše svatá - 4. neděle velikonoční
 • 6.5. středa 18:00 Roztoky - mše svatá - středa po 4. neděli velikonoční
 • 7.5. čtvrtek 17:45 Únětice - mše svatá - čtvrtek po 4. neděli velikonoční
 • 8.5. pátek 18:00 Roztoky - mše svatá - pátek po 4. neděli velikonoční
 • 9.5. sobota 16:00 Noutonice - mše svatá - 5. neděle velikonoční
 • 9.5. sobota 18:00 Roztoky - mše svatá - 5. neděle velikonoční
 • 10.5. neděle 8:30 Únětice - mše svatá - 5. neděle velikonoční
 • 10.5. neděle 10:15 Roztoky - mše svatá - 5. neděle velikonoční
 • 10.5. neděle 17:30 Libčice - mše svatá - 5. neděle velikonoční

100 účastníků bohoslužeb od 11.5.2020

S ohledem na usnesení vlády ČR z 30.4.2020 a prohlášení
Mons. Dominka kardinála Duky z téhož dne se zvyšuje
počet účastníků bohoslužeb na 100 osob
při zachování současných hygienických opatření.
Toto opatření platí od 11.5. 2020.


Rozpis bohoslužeb v dalších týdnech bude zveřejňován postupně.
Může docházet k průběžným změnám či úpravám - prosíme, sledujte naše stránky.

Děkujeme za Vaši trpělivost a modlitby.List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020 a jeho modlitba5. neděle velikonoční

 • zamyšlení P. Petra nad evangeliem


4. neděle velikonoční

 • zamyšlení P. Petra nad evangeliem, modlitba a požehnání


3. neděle velikonoční

 • zamyšlení P. Petra nad evangeliem, modlitba a požehnání


2. neděle velikonoční

 • zamyšlení P. Petra nad evangeliem, modlitba a požehnání


Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 • několik fotografií z Bílé Soboty na Levém Hradci, Velikonoční Vigílie, Evangelium ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a krátké zamyšlení P. Petra


Zelený Čtvrtek

Mše na památku Večeře Páně

 • zamyšlení P. Petra nad evangeliem, modlitba a několik fotografií ze mše svaté a z Getsemanské Zahrady na Levém Hradci v minulých letech


Pondělí Svatého týdne - Myrofor

 • zamyšlení P. Petra nad evangeliem, modlitba a požehnání


Květná neděle

 • zamyšlení P. Petra nad nedělním evangeliem, modlitba a požehnání


5. neděle postní

 • zamyšlení P. Petra nad nedělním evangeliem, modlitba a požehnání


4. neděle postní

 • zamyšlení P. Petra nad nedělním evangeliem, modlitba a požehnáníVážení a milí moji farníci,

Po svém předčasném návratu z exercicií v Izraeli se Vám ozývám alespoň touto cestou. Letošní postní doba je svými okolnostmi pro nás velikou výzvou. Dnes vidíme, že to, jak prožít postní dobu si člověk nemůže vždycky určit sám, ale důležité je umět přijmout, k čemu nás Bůh vyzývá, co nám běh života přináší.

Co se týká programu v naší farnosti upozorňuji, že ve středu (v Roztokách) a ve čtvrtek (v Úněticích) se bohoslužby nekonají až do odvolání. V pátek bude v Roztokách kostel otevřený od 16:00 do 18:30 ke krátké osobní modlitbě. V tu dobu budu také k disposici ke svátosti smíření.

V sobotu bude kostel na Levém Hradci otevřen od 13:30 do 15:00 s vystavenou Nejsvětější svátosti, ovšem jen ke krátké osobní modlitbě. V Noutonicích pak bude kostel otevřen od 16:00 do 17:00 k osobní modlitbě.

V neděli v době konání bohoslužeb budou otevřeny kostely a vystavena Nejsvětější svátosti, ovšem jen ke krátké osobní modlitbě.

Samozřejmě se na mne můžete kdykoliv obracet telefonicky nebo e-mailem. Průběžně prosím také sledujte stránky naší farnosti.

Mohu Vás ujistit, že se za Vás všechny, za celou naši farnost v těchto dnech modlím a mše, které jako kněz sloužím nyní o samotě, jsou obětovány za Vás za všechny.

Spolu se mnou se můžete připojit i k výzvě arcibiskupa Mons. Jana Graubnera a každý den se ve 20:00 spojit v modlitbě růžence.

Žehnám Vám všem, celé naší farnosti i celé naší zemi.

P. Petr M. Bubeníček, adm.
vzhledem k současné situaci bychom Vás chtěli upozornit, že:
 • ve středu (v Roztokách) a ve čtvrtek (v Úněticích) se bohoslužby nekonají až do odvolání.
 • v pátek bude v Roztokách kostel otevřený od 16:00 do 18:30 ke krátké osobní modlitbě. V tu dobu bude také k disposici P. Petr M. Bubeníček, adm. ke svátosti smíření.
 • v sobotu bude kostel na Levém Hradci otevřen od 13:30 do 15:00 s vystavenou Nejsvětější svátosti, ovšem jen ke krátké osobní modlitbě. V Noutonicích pak bude kostel otevřen od 16:00 do 17:00 k osobní modlitbě.
 • v neděli v době konání bohoslužeb budou otevřeny kostely a vystavena Nejsvětější svátosti, ovšem jen ke krátké osobní modlitbě.

Prosíme o dodržování všech doporučených vládních nařízení. V případě potřeby nebo dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo lépe e-mailem.

Doporučujeme využít on-line přenosů bohoslužeb na webových stránkách
Dále doporučujeme:

youtube kanál Liturgie.cz

youtube kanál nejstaršího youtubera - bratra Benedikta Vladimíra Holoty, OFM

Kázání papeže Františka z domu sv. Marty

oficiální stránky Vatican News


Na tomto odkazu najdete prohlášení českých a moravských biskupů k současné situaci.

Další informace budou zveřejňovány na našich webových stránkách a rozesílány e-mailem. V případě, že víte o někom, komu se tyto zprávy nedostávají a stál by o ně, prosím, předejte mu je, případně ať na sebe pošle kontakt.

Vyzýváme všechny k modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.

Nesme společně těžkosti této postní doby spolu s trpícím Kristem za spásu celého světa.Postní duchovní obnova s P. Radkem Tichým , která měla proběhnout 2.3.2020 v Roztokách se nekoná.
Místo toho Vám nabízíme několik užitečných videí, které vytváří P. Radek Tichý a P. Petr Soukal a jsou součástí projektu Liturgie.cz
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -