Římskokatolická farnost Roztoky

Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

Levý Hradec

mapa   Další fotografie kostela

Pravidelný pořad bohoslužeb:

  • Sobota: 14:00 - nedělní mše svatá (mimo slavnosti, Bílou sobotu a závěr občanského roku)
  • 1. neděle v měsíci: výstav nejsvětější svátosti od 19:00 do 20:00
  • Pátek: 19:30 - modlitba s dětmi (Taizé)

Výjimky jako např. bohoslužby o svátcích, o prázdninách a pod. viz hlavní stránka.


Významné bohoslužby Levý Hradec 2017:


Oblet Levého Hradce

(Autor videa: Jiří Pištěk)

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -