Římskokatolická farnost Roztoky

Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

Levý Hradec

mapa   Další fotografie kostela   Panoramata a videa

Pravidelný pořad bohoslužeb:

  • Sobota: 14:00 - nedělní mše svatá (mimo slavnosti, Bílou sobotu a závěr občanského roku)
  • 1. neděle v měsíci: výstav nejsvětější svátosti od 19:00 do 20:00
  • Neděle: 19:30 - modlitba Taizé

Výjimky jako např. bohoslužby o svátcích, o prázdninách a pod. viz hlavní stránka.


Významné bohoslužby Levý Hradec 2020:

Zahájení cyrilometodějské pěší pouti15.  2. So  9:30Mše svatá
Květná neděle  4.  4. So14:00mše svatá
Pondělí Svatého týdne  6.  4. Po19:00mše svatá (myrofor)
Zelený čtvrtek  9.  4. Čt22:30modlitba bdění v Getsemanské zahradě
Bílá sobota11.  4. So10:00ranní chvály se čteními, modlitba v tichu
Pondělí velikonoční13.  4. Po10:15mše svatá
Sv. Vojtěch (23.4.997)
hlavní patron pražské arcidiecéze
24.  4. Pá19:00slavnostní liturgie, vigilie
25.  4. So10:00slavnostní mše svatá
Slavnost Seslání Ducha Svatého30.  5. So19:00vigilie slavnosti
Slavnost Nejsvětější Trojice  6.  6. So14:00Mše svatá, Slavnost Nejsvětější Trojice
Sv. Cyril a Metoděj  4. 7. So14:00slavnostní mše svatá
18. neděle v mezidobí  2. 8. So14:00mše svatá za rod Přemyslovců
Sv. Ludmila (16.9.921)
matka víry našeho národa
18.  9. Pá19:00slavnostní liturgie, vigilie, adorace
19.  9. So10:00slavnostní mše svatá
Slavnost sv. Václava (28.9. 929/935)28.  9. Po14:00slavnostní mše svatá
Slavnost Všech Svatých31. 11. So14:00Památka všech zemřelých
Památka všech zemřelých  2.11. Po19:00Památka všech zemřelých
Památka obětí totalitních režimů17.11. Út10:00mše svatá za oběti nacismu a komunismu
Sv. Kliment, poutní slavnost kostela23.11. Po19:00Poutní mše svatá


3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci

Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -