Římskokatolická farnost Roztoky

Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

Levý Hradec

mapa   Další fotografie kostela

Pravidelný pořad bohoslužeb:

  • Sobota: 14:00 - nedělní mše svatá (mimo slavnosti, Bílou sobotu a závěr občanského roku)
  • 1. neděle v měsíci: výstav nejsvětější svátosti od 19:00 do 20:00
  • Pátek: 19:30 - modlitba s dětmi (Taizé)

Výjimky jako např. bohoslužby o svátcích, o prázdninách a pod. viz hlavní stránka.


Významné bohoslužby Levý Hradec 2018:

Zahájení cyrilometodějské pěší pouti17.  2. So  9:30Mše svatá
Jmenování sv. Vojtěcha biskupem (982)19.  2. Po19:00mše svatá, modlitba za naše biskupy
Květná neděle24.  3. So14:00mše svatá
Pondělí Svatého týdne26.  3. Po19:00mše svatá (myrofor)
Zelený čtvrtek29.  3. Čt22:30modlitba bdění v Getsemanské zahradě
Bílá sobota31.  3. So10:00ranní chvály se čteními, modlitba v tichu
Pondělí velikonoční  2.  4. Po10:15mše svatá
Sv. Vojtěch (23.4.997)
hlavní patron pražské arcidiecéze
27.  4. Pá19:00slavnostní liturgie, vigilie
28.  4. So10:00slavnostní mše svatá
Slavnost Seslání Ducha Svatého19.  5. So19:00vigilie slavnosti
Slavnost Nejsvětější Trojice26.  5. So14:00Mše svatá, Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Narození Sv. Jana Křtitele23.  6. So14:00slavnostní mše svatá
Sv. Cyril a Metoděj  5. 7. Čt10:00slavnostní mše svatá
18. neděle v mezidobí  4. 8. So14:00mše svatá za rod Přemyslovců
Sv. Ludmila (16.9.921)
matka víry našeho národa
14.  9. Pá19:00slavnostní liturgie, vigilie, adorace
15.  9. So10:00slavnostní mše svatá
Slavnost sv. Václava (28.9. 929/935)28.  9. Pá10:00slavnostní mše svatá
Mše svatá za zemřelé  3.11. So14:0031. neděle v mezidobí
Památka obětí totalitních režimů17.11. So14:00mše svatá za oběti nacismu a komunismu
Sv. Kliment, poutní slavnost kostela23.11. Pá19:00Poutní mše svatá, adorace, nešpory
Svátek sv. Štěpána26.12. St10:15mše svatá
Svátek sv. Rodiny29.12. So14:00mše svatá
Závěr občanského roku31.12. Po18:00mše svatá, Te Deum
Slavnost Zjevení Páně5.1.2019 So14:00mše svatá


(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -