Římskokatolická farnost Roztoky

Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

Levý Hradec

mapa   Další fotografie kostela

Pravidelný pořad bohoslužeb:

  • Sobota: 14:00 - nedělní mše svatá (mimo slavnosti, Bílou sobotu a závěr občanského roku)
  • 1. neděle v měsíci: výstav nejsvětější svátosti od 19:00 do 20:00
  • Pátek: 19:30 - modlitba s dětmi (Taizé)

Výjimky jako např. bohoslužby o svátcích, o prázdninách a pod. viz hlavní stránka.


Významné bohoslužby Levý Hradec 2016:

Zahájení CM pouti na Velehrad13.2.So9:30mše svatá
Jmenování sv. Vojtěcha biskupem (982)19.2.Pá19:00mše svatá, modlitba za naše biskupy
Pondělí Svatého týdne21.3.Po19:00mše svatá (myrofor)
Zelený čtvrtek24.3.Čt22:30modlitba bdění v Getsemanské zahradě
Bílá sobota26.3.So10:00ranní chvály se čteními, modlitba v tichu
Pondělí velikonoční28.3.Po10:15mše svatá
Sv. Vojtěch (23.4.997)
hlavní patron pražské arcidiecéze
22.4.Pá19:00slavnostní liturgie, vigilie
23.4.So10:00slavnostní mše svatá
Slavnost Seslání Ducha Svatého14.5.So19:00vigilie slavnosti
Sv. Cyril a Metoděj5.7.Út10:00slavnostní mše svatá
Památka Přemyslovců6.8.So14:00mše svatá za rod Přemyslovců
Sv. Ludmila (16.9.921)
matka víry našeho národa
16.9.Pá19:00slavnostní liturgie, vigilie, adorace
17.9.So10:00slavnostní mše svatá
Památka všech zemřelých2.11.St19:00mše svatá
Památka obětí totalitních režimů17.11.Čt10:00mše svatá za oběti nacismu a komunismu
Sv. Kliment, poutní slavnost kostela23.11.St19:00Poutní mše svatá, adorace, nešpory
Svátek sv. Štěpána26.12.Po10:15mše svatá
Závěr občanského roku31.12.So18:00mše svatá na poděkování za uplynulý rok


Oblet Levého Hradce

(Autor videa: Jiří Pištěk)

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -