Římskokatolická farnost Roztoky

Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

Levý Hradec

mapa   Další fotografie kostela   Panoramata a videa

Pravidelný pořad bohoslužeb:

  • Sobota: 14:00 - nedělní mše svatá (mimo slavnosti, Bílou sobotu a závěr občanského roku)
  • 1. neděle v měsíci: výstav nejsvětější svátosti od 19:00 do 20:00
  • Neděle: 19:00 - modlitba Taizé

    Výjimky jako např. bohoslužby o svátcích, o prázdninách a pod. viz hlavní stránka.


3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci

Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -