Římskokatolická farnost Roztoky

Levý Hradec, kostel sv. Klimenta

Levý Hradec

mapa   Další fotografie kostela

Pravidelný pořad bohoslužeb:

  • Sobota: 14:00 - nedělní mše svatá (mimo slavnosti, Bílou sobotu a závěr občanského roku)
  • 1. neděle v měsíci: výstav nejsvětější svátosti od 19:00 do 20:00
  • Neděle: 19:30 - modlitba Taizé

Výjimky jako např. bohoslužby o svátcích, o prázdninách a pod. viz hlavní stránka.


Významné bohoslužby Levý Hradec 2019:

Zahájení cyrilometodějské pěší pouti16.  2. So  9:30Mše svatá
Květná neděle13.  4. So14:00mše svatá
Pondělí Svatého týdne15.  4. Po19:00mše svatá (myrofor)
Zelený čtvrtek18.  4. Čt22:30modlitba bdění v Getsemanské zahradě
Bílá sobota20.  4. So10:00ranní chvály se čteními, modlitba v tichu
Pondělí velikonoční22.  4. Po10:15mše svatá
Sv. Vojtěch (23.4.997)
hlavní patron pražské arcidiecéze
  3.  5. Pá19:00slavnostní liturgie, vigilie
  4.  5. So10:00slavnostní mše svatá
Slavnost Seslání Ducha Svatého  8.  6. So19:00vigilie slavnosti
Sv. Cyril a Metoděj  5. 7. Čt10:00slavnostní mše svatá
Sv. Ludmila (16.9.921)
matka víry našeho národa
14.  9. So19:00slavnostní liturgie, vigilie, adorace
15.  9. Ne10:00slavnostní mše svatá
Slavnost sv. Václava (28.9. 929/935)28.  9. So14:00slavnostní mše svatá
Mše svatá za zemřelé  2.11. So14:00Památka všech zemřelých
Památka obětí totalitních režimů16.11. So14:00mše svatá za oběti nacismu a komunismu
Sv. Kliment, poutní slavnost kostela23.11. So14:00Poutní mše svatá
Svátek sv. Štěpána26.12. Čt10:15mše svatá


(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -