Římskokatolická farnost Roztoky

V roce 2015 Tichý hlas nebude.


Tichý hlas
Tichý hlas
Tichý hlas
Tichý hlas
Tichý hlas
Tichý hlas
Tichý hlas

Tichý hlas pro Svatou zemi

Téměř každý rok na jaře v Libčicích nad Vltavou probíhá festival nazývaný "Tichý hlas pro Svatou zemi". Setkávají se zde zpěváci, hudebníci, křesťanští i židovští duchovní, věřící i nevěřící a všichni, kterým záleží na tom, aby v Izraeli a v celé Svaté zemi jednou zavládl pokoj.

Festival pořádá katolická farnost v Libčicích spolu se Společností křesťanů a Židů, s evangelickým sborem v Libčicích a s Městem Libčice nad Vltavou. Tradičně festival zahajuje ekumenická bohoslužba v katolickém kostele, kterou vedou zástupci katolické i evangelické církve a židovských obcí. A potom vždy následuje hudební program na zahradě při katolickém kostele a i v evangelickém kostele. Program pravidelně doprovází výstavy v sále MÚ.

Během festivalu při bohoslužbách zde promluvila řada katolických, evangelických i židovských duchovních (Hoffberg, Berkowitz) a vystoupila celá řada hudebníků, ne jen folkových a židovských. Nedílnou součástí festivalu Tichý hlas pro Svatou zemi jsou i besedy a malé přednášky na židovsko-křesťanská témata.

O tom, jak tento festival vznikl, vypráví farář Petr Bubeníček:

Počátky festivalu mají hodně hluboké kořeny. Od první poloviny devadesátých let ve mně stále narůstala otázka, co já, ve svém postavení, mohu udělat pro židovský národ. (Např. ve svém působišti na místě zbořené synagogy postavit malý pomník, pořádat přednášky, modlitby … atp.)

Vše konečně nabralo konkrétní podoby v březnu 2002, kdy jsem se vrátil již z šesté návštěvy Izraele – to bylo v době intifady. Tehdy jsem se rozhodl uspořádat „Koncert pro Izrael“ v Libčicích nad Vltavou, kde už byla zahrada fary pro účely koncertů upravena. Vše jsem ovšem podmínil tím, že nebudu koncert organizovat sám, ale že ho podpoří Společnost křesťanů a Židů (SKŽ), se kterou jsem doposud neměl vůbec žádné kontakty. SKŽ po určitém váhání a s jistou nedůvěrou podporu této myšlenky přislíbila a padlo definitivní rozhodnutí uskutečnit „Koncert pro Izrael“ v Libčicích dne 9. června 2002.

První, koho jsme z umělců oslovili, byl Vladimír Merta (snad i kvůli jeho písni Hoří Jeruzalém). Myšlenka malého koncertu festivalového typu s předcházející bohoslužbou za pokoj a mír v Izraeli se mu zalíbila a vymyslel (snad i z politických důvodů) název „Tichý hlas pro Svatou zemi“. Celý projekt dostal podtitul duchovní a folkový koncert, na kterém vystoupilo několik folkových zpěváků a jedna skupina, na bohoslužbě se podíleli P. Tomáš Halík, P. Daniel Herman, rabín Michael Duchinski a všichni jsme se modlili, zpívali a hráli za pokoj nad Svatou zemí.

Po koncertu tehdejší předseda SKŽ kdesi prohlásil, že v Libčicích budeme každý rok tichým hlasem zpívat a hrát tak dlouho, dokud nebude v Izraeli mír.Informace o některých minulých ročnících:

Více fotografií je v naší fotogalerii

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -