Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Aktuální pořad bohoslužeb 2021

SOBOTA14:00LEVÝ HRADECmše svatá (nedělní)
NEDĚLE8:30ÚNĚTICEmše svatá
8:30TURSKOmše svatá (křížovníci)
10:15ROZTOKYmše svatá
17:30LIBČICEmše svatá
PÁTEK18:00ROZTOKYmše svatá nebo bohoslužba slova dle ohlášení

 • Ve Svrkyni se do odvolání nekonají bohoslužby.
 • Pravidelné bohoslužby v Noutonicích budou od 9. 10. 2021.

Výuka náboženství ve farnosti

  Středa  

15:30 - 16:15  Roztoky    Sr. Zdislava Janoušková  
16:30 - 17:15  Roztoky    Sr. Zdislava Janoušková  
  Čtvrtek  17:00 - 17:45  Únětice    Sr. Zdislava Janoušková  
  Pátek  14:30 - 15:15  Roztoky    Marie Jelínková Ťupová  

Začátek výuky bude od středy 29. září.
  • Prosím kontaktujte přímo katechetku.


Slavnost sv. Václava


Rok Svaté Ludmily - 2021

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

 • 10.9. Pátek
  • 19:00 Vigilijní mše svatá
  • 20:00 Blahoslavenství se svatou Ludmilou - rozjímavá modlitba
  • 21:00 Výstav Nejsvětější svátosti - adorace v tichu
  • 21:30 Liturgie se čteními - zpívaná liturgie hodin
 • 11.9. Sobota
  • 10:00 Poutní mše svatá
  • během celé slavnosti bude vystavena putovní ikona sv. Ludmily
plakát ke stažení zde.


Národní Svatoludmilská pouť - Tetín

plakát ke stažení zde

kompletní plakát s programem ke stažení zde.


Národní pouť na Tetíně bude od pátku 17. září do neděle 19. září.
Hlavní slavnostní bohoslužba s papežským legátem (pověřen byl vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn) bude v sobotu 18. září v 11:00.

3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


MODLITBA RANNÍCH CHVAL

Nová příležitost modlit se společně nejen za farnost

Každý pátek v 6:30 ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách

/k modlitbě se můžete připojit i na dálku/
Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření


Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -