Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):Pořad bohoslužeb s omezeným počtem osob

Je přidána mše svatá v Sobotu v Roztokách v 18:00

Na mši svatou je potřeba se zapsat do tabulky.

SOBOTA

14:00LEVÝ HRADECmše svatá
16:00NOUTONICEmše svatá
18:00ROZTOKYmše svatá

NEDĚLE

  8:30ÚNĚTICEmše svatá
  8:30TURSKOmše svatá (křížovníci)
10:15ROZTOKYmše svatá
17:30LIBČICEmše svatá
STŘEDA18:00ROZTOKYmše svatá
ČTVRTEK17:45ÚNĚTICEmše svatá
PÁTEK18:00ROZTOKYmše svatá

Ve Svrkyni a na Budči se do odvolání nekonají bohoslužby.

Tabulku k zápisu na mši svatou naleznete zde.

 • v bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou s výjimkou členů domácnosti
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a eucharistie se podává pouze na ruku
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor
 • při zapisování do tabulky berte ohled na to, aby se i jiní alespoň někdy dostali na bohoslužbu - je-li to možné, volte i všední dny místo neděle či zvažte účast v neděli jednou za 14 dní
  od pátku do neděle (pondělí) se opravdu pište jen na jednu z nabízených mší

Ve středu a v pátek je Otec Petr k dispozici od 17:00 v Roztokách na faře ke svátosti smíření.
Nedělní promluvy Otce Petra - viz níže.
Výzva biskupů Čech a Moravy - 20. listopadu 2020
Výzva biskupů Čech a Moravy - 21. října 2020
Společná modlitba národů
On-line bohoslužby naleznete zde.
Modlitba svatého Alfonse z Ligouri - Duchovní svaté přijímání
Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.


Neztrácejte naději a modlete se – JEŽÍŠ KRISTUS ZVÍTĚZIL!!!
ADVENT

začíná roční cyklus B
 • 1. neděle adventní
  • 28.11. Sobota 14:00 Levý Hradec
  • 28.11. Sobota 16:00 Noutonice
  • 28.11. Sobota 18:00 Roztoky
  • 29.11. Neděle 8:30 Únětice
  • 29.11. Neděle 8:30 Tursko
  • 29.11. Neděle 10:15 Roztoky
  • 29.11. Neděle 17:30 Libčice

6.12. Neděle 19:00 Levý Hradec - Adorace - 1. neděle v měsíci


 • 2. neděle adventní
  • 5.12. Sobota 14:00 Levý Hradec
  • 5.12. Sobota 16:00 Noutonice
  • 5.12. Sobota 18:00 Roztoky
  • 6.12. Neděle 8:30 Únětice
  • 6.12. Neděle 8:30 Tursko
  • 6.12. Neděle 10:15 Roztoky
  • 6.12. Neděle 17:30 Libčice

9.12. Středa 18:00 Roztoky - Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
  • přesunuto z 8.12.

 • 3. neděle adventní
  • 12.12. Sobota 14:00 Levý Hradec
  • 12.12. Sobota 16:00 Noutonice
  • 12.12. Sobota 18:00 Roztoky
  • 13.12. Neděle 8:30 Únětice
  • 13.12. Neděle 8:30 Tursko
  • 13.12. Neděle 10:15 Roztoky
  • 13.12. Neděle 17:30 Libčice

 • 4. neděle adventní
  • 19.12. Sobota 14:00 Levý Hradec
  • 19.12. Sobota 16:00 Noutonice
  • 19.12. Sobota 18:00 Roztoky
  • 20.12. Neděle 8:30 Únětice
  • 20.12. Neděle 8:30 Tursko
  • 20.12. Neděle 10:15 Roztoky
  • 20.12. Neděle 17:30 Libčice


Poutní slavnost sv. Klimenta na Levém Hradci

23.11. Pondělí 19:00 Levý Hradec - slavnostní mše svatá


Slavnost Ježíše Krista Krále


21.11. Sobota 14:00 Levý Hradec
21.11. Sobota 16:00 Noutonice
21.11. Sobota 18:00 Roztoky
22.11. Neděle 8:30 Únětice
22.11. Neděle 8:30 Tursko
22.11. Neděle 10:15 Roztoky
22.11. Neděle 17:30 Libčice

Sbírka na misie

Letošní sbírka na misie se z důvodu pandemie COVID-19 nemohla uskutečnit v plánovaném říjnovém termínu a není možné stanovit náhradní termín.
Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku.
Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.
Výzva biskupů ČR k podpoře misijního díla


33. neděle v mezidobí


Alternativní sbírka na arcidiecézní charitu Praha


Památka svaté Anežky Češké


32. neděle v mezidobí


SLAVNOST VŠECH SVATÝCH


30. neděle v mezidobí


29. neděle v mezidobíMODLITBA RANNÍCH CHVAL

Nová příležitost modlit se společně nejen za farnost

Každý pátek v 6:30 ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách

/k modlitbě se můžete připojit i na dálku/


Na Levohradeckém náměstí

před kostelem sv. Klimenta je umístěná

velmi zajímavá putovní výstava

KNĚŽNA SVATÁ LUDMILA


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:30 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 17:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:30 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté
(Není-li v ten den mše svatá, také se nezpovídá)
Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).

Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Malé ohlédnutí za Svatoludmilskou poutí 2019

Videa ze Svatoludmilské pouti 2019:

Svatá Ludmilo, oroduj za nás


fotografie
směs fotografií ze všech dní svatoludmilské pouti 2019
plakátek ke stažení

Doporučujeme ke čtení


(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -