Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):

Pravidelný pořad bohoslužeb5.5. Sobota 10:30 Budeč - mše svatá 6. neděle Velikonoční
5.5. Sobota 16:00 Svrkyně - mše svatá 6. neděle Velikonoční


6.5. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace 1. neděle v mezidobí


Slavnost Nanebevstoupení Páně


9.5. Středa 18:00 Roztoky - Mše svatá (v předvečer)
10.5. Čtvrtek 17:45 Únětice - Mše svatá
12.5. Sobota 16:00 Noutonice - nedělní mše svatá ze slavnosti
13.5. Neděle 17:30 Libčice - nedělní mše svatá ze slavnosti


svátek sv. Jana Nepomuckého

16.5. Středa 18:00 Roztoky - Mše svatá


Slavnost Seslání Ducha Svatého

19.5. Sobota 16:00 Noutonice
19.5. Sobota 19:00 Levý Hradec - Vigilie slavnosti
20.5. Neděle 8:30 Únětice
20.5. Neděle 10:15 Roztoky
20.5. Neděle 17:30 Libčice

!!! 19.5. v sobotu NENÍ pravidelná mše svatá ve 14:00 na Levém Hradci !!!
!!! je až vigilie slavnosti !!!


Dívčí katolický skautský oddíl


Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -