Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Prázdninový pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb o Prázdninách 2019 v pdf


Svatoludmilská pouť

Levý Hradec 13. - 15. 9. 2019

Svatá Ludmilo, oroduj za nás
 • Pátek 13.9.
  • 17:00 Vernisáž výstavy „Kněžna sv. Ludmila“- Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
 • Sobota 14.9. - v kostele sv. Klimenta
  • 18:00 Uvítání relikvie - lebka sv. Ludmily poprvé na Levém Hradci
  • 19:00 Byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého
   Mons. Milan Hanuš, gen.vikář apoštolského exarchátu
  • 20:30 Bdění se sv. Ludmilou - modlitby před vzácnou relikvií
   *** Blahoslavenství a život světice
   *** Litanie, prosebná modlitba
   *** Liturgie se čteními
   *** Možnost tiché modlitby před relikvií
 • Neděle 15.9.
  • 8:00 – 9:30 Možnost tiché modlitby před relikvií
   v kostele
  • 9:40 Přenesení relikvie k vnějšímu oltáři
  • 10:00 Slavnostní mše svatá
   Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
   na velkém podiu
  • 11:30 – 15:00 Možnost modlitby před relikvií
   v kostele
  • 13:00 Svatá Ludmila a historie - beseda
   PhDr. Profantová Naďa CSc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., Mgr. Michal Téra, Ph.D., moderovat bude Mgr. Petr Nohel, Ph.D.
   na malém podiu
  • 14:00 Akathist - řeckokatolický chvalozpěv
   v kostele
  • 15:00 Rozloučení s relikvií
   v kostele
  • 14:30 - 18:00 Možnost navštívit výstavu „Kněžna sv. Ludmila“
   Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Plakát na poutní slavnost svaté Ludmily na Levý Hradec


plakát ke stažení zde


Krátké eucharistické úvahy k eucharistickému kongresu

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.

Název kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na osobnost kardinála Josefa Berana, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme, a zároveň je to letos 70 let od počátku jeho internace. Eucharistia et labor je jeho biskupské heslo.

Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace.Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava - Valid HTML 4.01 Transitional -