Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb


Výuka náboženství

začínáme v prvním říjnovém týdnu

Aktuální přihlášky na náboženství dětí jsou ke stažení zdePoutní slavnost sv. Ludmily

 • 15.9. Pátek
  • 18:30 Uvítání ostatků sv. Ludmily a děkovná modlitba - v kostele
  • 19:00 Mše svatá - vigilie slavnosti - v kostele
  • 20:00 Bdění se sv. Ludmilou - v kostele
   Blahoslavenství a život světice
   Litanie, prosebná modlitba
   Liturgie se čteními
 • 16.9. Sobota
  • 10:00 Slavnostní mše svatá - na louce
   Biskup Mons. Karel Herbst, SDB
  • 12:00 Oběd formou občerstvení
   Možnost prohlídky kostela s průvodcem
   "Oživlá historie" - program nejen pro děti
  • 13:00 "Sůl nad zaltavo" - Divadlo Rybka - na louce
  • 13:00 "Vychovatelka a matka rodiny; vzdělání a povolání"
   Přednáška v kostele sv. Klimenta
   Přednášející: RNDr. Kamila Bendová, CSc.

Plakátek ke stažení zde
Celkový plakát na svatoludmilské poutě zde

Fotografie z pouti naleznete v galerii
máte-li nějaké další zajímavé fotografie z této pouti, prosím, pošlete nám je - děkuji


Slavnost svatého Václava

 • 27.9. Středa 19:00 Budeč - Svatováclavská vigílie - modlitba za národ s vystavenou relikvií sv. Václava
  • (Ve středu NENÍ pravidelná mše svatá v 18:00 v Roztokách)
 • 28:9. Čtvrtek 10:00 Levý Hradec - slavnostní mše svatá
  • (Ve čtvrtek NENÍ pravidelná mše svatá v 17:45 v Úněticích)
 • 30.9. Sobota 10:30 Budeč - Slavnostní mše svatá s vystavenou relikvií sv. Václava

Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela


Doporučujeme ke čtení


Texty k Roku MilosrdenstvíPříležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).

Není-li ve všední den mše svatá, pak se ani nezpovídá.

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -