Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Prázdninový pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb o Prázdninách 2019 v pdf


Slavnost Těla a Krve Páně

 • 19.6. Středa 18:00 Roztoky (v předvečer)
 • 20.6. Čtvrtek 17:45 Únětice
 • 23.6. Neděle 17:30 Libčice

Poutní Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 • 23.6. Neděle 10:15 - Poutní mše svatá

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 • 28.6. Pátek 18:00

Poutní slavnost sv. Petra a Pavla na Budči

 • 29.6. Sobota 10:30

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

 • 5.7. Pátek 10:00 Levý Hradec

Slavnost sv. Prokopa

 • 7.7. Sobota 16:00 Otvovice - poutní mše svatá
  • není mše sv. v Noutonicích ani ve Svrkyni

7.7. Neděle - Adorace


Krátké eucharistické úvahy k eucharistickému kongresu

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.

Název kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na osobnost kardinála Josefa Berana, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme, a zároveň je to letos 70 let od počátku jeho internace. Eucharistia et labor je jeho biskupské heslo.

Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace.Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava - Valid HTML 4.01 Transitional -