Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2019 v pdf


ADVENT - roční cyklus A

4. neděle Adventní

 • 21.12. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 21.12. Sobota 16:00 Noutonice
 • 22.12. Neděle 8:30 Únětice
 • 22.12. Neděle 10:15 Roztoky
 • 22.12. Neděle 17:30 Libčice

Barokní Roráte

aneb Radostné zpěvy Adventní

 • 21.12. Sobota 18:00 Libčice - kostel sv. Bartoloměje
  • Ritornello - Michael Pospíšil a hosté
  • koncert v rámci výročí 250 let od vysvěcení kostela sv. Bartoloměje
  • Plakát ke stažení zde

Adventní koncert v Noutonicích

 • 22.12. Neděle 18:00 Noutonice - kostel sv. Jana Křtitele


Doba Vánoční

Štědrý večer

 • Úterý 24.12.
  • 15:30 Roztoky - štědrovečerní mše svatá
  • 16:00 Noutonice - štědrovečerní bohoslužba slova
  • 20:00 Tursko - štědrovečerní mše svatá
  • 24:00 Budeč - půlniční mše svatá
  • 24:00 Únětice - půlnoční mše svatá
 • Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci s vystavenými jesličkami je přístupný od 10:00 do 18:00.

Slavnost Narození Páně

 • Středa 25.12.
  • 8:30 Únětice
  • 8:30 Tursko
  • 10:15 Roztoky
  • 15:00 Libčice
 • Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci s vystavenými jesličkami je přístupný od 10:00 do 18:00.
 • Kostel sv. Bartoloměje v Libčicích s vystavenými jesličkami je mimo bohoslužbu přístupný od 16:00 do 17:30.

Svátek sv. Štěpána

 • Čtvrtek 26.12
  • 10:15 Levý Hradec

Schovanky u Jesliček

Svátek Svaté Rodiny

 • Sobota 28.12.
  • 14:00 Levý Hradec
  • 16:00 Noutonice
 • Neděle 29.12.
  • 8:30 Únětice
  • 8:30 Tursko
  • 10:15 Roztoky
  • 17:30 Libčice
 • Kostel sv. Bartoloměje v Libčicích s vystavenými jesličkami je v neděli 29.12. mimo bohoslužbu přístupný od 16:00 do 17:30.

Vánoční koncert - J.J.Ryba - Česká mše Vánoční

 • Neděle 29.12. kostel sv. Jana Křtitele v Noutonicích 18:00

Poslední den občanského roku

 • Úterý 31.12.
  • 18:00 Levý Hradec - Mše svatá a TeDeum s požehnáním

Slavnost Matky Boží

 • Středa 1.1.
  • 8:30 Únětice
  • 8:30 Tursko
  • 10:15 Roztoky

Pátek 1. týdne Vánočního

  • 18:00 Roztoky

Slavnost Zjevení Páně

 • Sobota 4.1.
  • 14:00 Levý Hradec
  • 16:00 Noutonice
 • Neděle 5.1.
  • 8:30 Únětice
  • 8:30 Tursko
  • 10:15 Roztoky
  • 17:30 Libčice
  • 19:00 Levý Hradec - adorace 1. neděle v měsíci
 • Kostel sv. Bartoloměje v Libčicích s vystavenými jesličkami je v neděli 5.1. mimo bohoslužbu přístupný od 16:00 do 17:30.

Pátek 2. týdne Vánočního

18:00 Roztoky

Slavnost Křtu Páně

 • Sobota 11.1.
  • 14:00 Levý Hradec
  • 16:00 Noutonice
 • Neděle 12.1.
  • 8:30 Únětice
  • 8:30 Tursko
  • 10:15 Roztoky
  • 17:30 Libčice


Krátké eucharistické úvahy k eucharistickému kongresu

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.

Název kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na osobnost kardinála Josefa Berana, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme, a zároveň je to letos 70 let od počátku jeho internace. Eucharistia et labor je jeho biskupské heslo.

Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace.Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Malé ohlédnutí za Svatoludmilskou poutí 2019

Videa ze Svatoludmilské pouti 2019:

Svatá Ludmilo, oroduj za nás


fotografie
směs fotografií ze všech dní svatoludmilské pouti 2019
plakátek ke stažení

Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -