Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):

Pravidelný pořad bohoslužeb

od 1.7. 2018 platí

PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB


Výuka náboženství ve farnosti1.9. Sobota 10:30 Budeč - mše svatá, 22. neděle v mezidobí


1.9. Sobota 16:00 Svrkyně - mše svatá, 22. neděle v mezidobí


2.9. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci


Svátek narození Panny Marie

7.9. Pátek 18:00 Roztoky - mše svatá v předvečer


Svátek Povýšení Svatého Kříže

13.9. Čtvrtek 17:45 Únětice - mše svatá


Slavnost Svaté Ludmily

 • 14.9. Pátek 18:30
  • 18:30 uvítání ostatků sv. Ludmily (relikviář s ostatky ruky)
  • 19:00 Vigilijní mše svatá se zpěvy z řeckokatolické liturgie (Sbor sv. Vladimira)
  • následuje Bdění se sv. Ludmilou.
 • 15.9. Sobota 10:00
  • Slavnostní mše svatá na louce před kostelem s vystavenými ostatky sv. Ludmily (celebruje Mons. Václav Malý)
  • následuje doprovodný program pro dospělé i děti.

Slavnost Svatého Václava

 • 27.9.2018 Čtvrtek od 19:00
  • Svatováclavská vigílie – modlitba za národ s vystavenou relikvií sv. Václava
 • 29.9.2018 Sobota od 10:30
  • Slavnostní mše svatá ke cti sv. Václava v rotundě (chrámový sbor Kladno-Rozdělov)
  • následuje komentovaná prohlídka.

Dívčí katolický skautský oddíl


Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -