Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):

Pravidelný pořad bohoslužeb

od 1.7. 2018 platí

PRÁZDNINOVÝ POŘAD BOHOSLUŽEB4.8. Sobota 14:00 Levý Hradec - mše svatá obětovaná za rod Přemyslovců
    • (zavražděním Václava III. v Olomouci 4. srpna 1306 vymřel rod Přemyslovců po meči - potomci po přeslici žijí dodnes)


4.8. Sobota 16:00 Svrkyně - mše svatá, 18. neděle v mezidobí


Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

19.8. Neděle 8:30 Únětice - poutní mše svatá


Libčické Posvícení

  • 23.8. Čtvrtek 18:30 Libčice - poutní mše svatá obětovaná za farnost - slavnost sv. Bartoloměje (v předvečer)
  • 24.8. Pátek 19:00 Libčice - farní zahrada - koncert skupiny Schovanky a jejich hostů
  • 26.8. Neděle 15:00 Libčice - slavnostní mše svatá za Město - výročí posvěcení kostela

Slavnost Umučení sv. Jana Křtitele

25.8. Sobota 16:00 Noutonice - poutní mše svatá


1.9. Sobota 10:30 Budeč - mše svatá, 22. neděle v mezidobí


1.9. Sobota 16:00 Svrkyně - mše svatá, 22. neděle v mezidobí


2.9. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci


Svátek narození Panny Marie

7.9. Pátek 18:00 Roztoky - mše svatá v předvečer


Svátek Povýšení Svatého Kříže

13.9. Čtvrtek 17:45 Únětice - mše svatá


Dívčí katolický skautský oddíl


Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -