Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):Pořad bohoslužeb v období nouzového stavu

Do kostela vstupujte vždy jednotlivě (rodina společně).

 • Středa 18:00 – 18:45 Roztoky farní kostel Narození svatého Jana Křtitele
  • otevřený ke krátké soukromé modlitbě s možností přijmout eucharistii.
 • Pátek 18:00 – 18:45 Roztoky farní kostel Narození svatého Jana Křtitele
  • otevřený ke krátké soukromé modlitbě s možností přijmout eucharistii.
 • Sobota 13:00 – 15:00 Levý Hradec kostel svatého Klimenta
  • otevřený ke krátké soukromé modlitbě s možností přijmout eucharistii.
 • Neděle 8:30 – 9:30 Únětice kostel Nanebevzetí Panny Marie
  • otevřený ke krátké soukromé modlitbě s možností přijmout eucharistii.
 • Neděle 10:00 – 11:30 Roztoky farní kostel Narození svatého Jana Křtitele
  • otevřený ke krátké soukromé modlitbě s možností přijmout eucharistii.
 • Neděle 17:30 – 18:30 Libčice kostel svatého Bartoloměje
  • otevřený ke krátké soukromé modlitbě s možností přijmout eucharistii.

V Noutonicích, ve Svrkyni a na Budči se nekonají bohoslužby.


Mše svaté jsou ve farnosti až do odvolání slouženy bez přítomnosti lidu.


Ve středu a v pátek je Otec Petr k dispozici od 17:00 v Roztokách na faře ke svátosti smíření.


V kostele se, prosím, zdržujte jen maximálně nutnou dobu tak, aby se mohli vystřídat i ostatní – kostel je určen ke krátké soukromé modlitbě.


Nedělní promluvy Otce Petra - viz níže.


Výzva biskupů Čech a Moravy


Společná modlitba národů


On-line bohoslužby naleznete zde.


Neztrácejte naději a modlete se – JEŽÍŠ KRISTUS ZVÍTĚZIL!!!


Na výzvu Stálé rady České biskupské konference všechny zveme, aby se připojili k modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19, za zdravotnický personál, všechny nemocné, opuštěné a seniory, aby v těchto obtížných časech nalezli útěchu. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.
Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.
30. neděle v mezidobí


29. neděle v mezidobíMODLITBA RANNÍCH CHVAL

Nová příležitost modlit se společně nejen za farnost

Každý pátek v 6:30 ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách

/k modlitbě se můžete připojit i na dálku/


Na Levohradeckém náměstí

před kostelem sv. Klimenta je umístěná

velmi zajímavá putovní výstava

KNĚŽNA SVATÁ LUDMILA


Památka sv. Anežky České

13.11. Pátek 18:00 Roztoky


Památka obětí totalitních režimů

17.11. Úterý 10:00 Levý Hradec


Slavnost Ježíše Krista Krále

21.11. Sobota 14:00 Levý Hradec
21.11. Sobota 16:00 Svrkyně
22.11. Neděle 8:30 Únětice
22.11. Neděle 8:30 Tursko
22.11. Neděle 10:15 Roztoky
22.11. Neděle 17:30 Libčice


Poutní slavnost sv. Klimenta na Levém Hradci

23.11. Pondělí 19:00 Levý Hradec - slavnostní mše svatáADVENT

 • začíná roční cyklus B

1. neděle adventní

28.11. Sobota 10:30 Budeč
28.11. Sobota 14:00 Levý Hradec
28.11. Sobota 16:00 Svrkyně
29.11. Neděle 8:30 Únětice
29.11. Neděle 8:30 Tursko
29.11. Neděle 10:15 Roztoky
29.11. Neděle 17:30 LibčicePříležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:30 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 17:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:30 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté
(Není-li v ten den mše svatá, také se nezpovídá)
Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).

Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Malé ohlédnutí za Svatoludmilskou poutí 2019

Videa ze Svatoludmilské pouti 2019:

Svatá Ludmilo, oroduj za nás


fotografie
směs fotografií ze všech dní svatoludmilské pouti 2019
plakátek ke stažení

Doporučujeme ke čtení


(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -