Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb


Malé ohlédnutí za Svatoludmilskou poutí 2019

Videa ze Svatoludmilské pouti 2019:

Svatá Ludmilo, oroduj za nás


fotografie
směs fotografií ze všech dní svatoludmilské pouti 2019
plakátek ke stažení


Svátek svaté Anežky České

 • 13.11. Středa 18:00 Roztoky - mše svatá při příležitosti 30. výročí svatořečení svaté Anežky České
 • Plakát ke stažení zde

Koncert duchovní hudby ke 30. letům od Sametové revoluce


Památka totalitních režimů


Poutní slavnost Sv. Klimenta

 • 23.11. Sobota 14:00 Levý Hradec - slavnostní mše svatá

Slavnost Ježíše Krista Krále

 • 23.11. Sobota 16:00 Noutonice
 • 24.11. Neděle 8:30 Únětice
 • 24.11. Neděle 10:15 Roztoky
 • 24.11. Neděle 17:30 Libčice

1. neděle Adventní

začíná roční cyklus A

 • 30.11. Sobota 10:30 Budeč - 1. Neděle Adventní
 • 30.11. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 30.11. Sobota 16:00 Noutonice
 • 1.12. Neděle 8:30 Únětice
 • 1.12. Neděle 10:15 Roztoky
 • 1.12. Neděle 17:30 Libčice

Krátké eucharistické úvahy k eucharistickému kongresu

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.

Název kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na osobnost kardinála Josefa Berana, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme, a zároveň je to letos 70 let od počátku jeho internace. Eucharistia et labor je jeho biskupské heslo.

Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace.Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -