Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb


Rekonstrukce Levého Hradce - upozornění

Po dobu rekonstrukce bude kostel sv. Klimenta na Levém Hradci uzavřen. Místo bohoslužby na Levém Hradci bude až do odvolání pravidelná bohoslužba ve farním kostele v Roztokách v 18:00.


Slavnost Nejsvětější Trojice

 • 6.6. Sobota 16:00 Svrkyně
 • 6.6. Sobota 18:00 Roztoky
 • 7.6. Neděle 8:30 Únětice
 • 7.6. Neděle 10:15 Roztoky
 • 7.6. Neděle 17:30 Libčice

Slavnost Těla a Krve Páně

 • 10.6. Středa 18:00 Roztoky (v předvečer)
 • 11.6. Čtvrtek 17:45 Únětice

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 • 19.6. Pátek 18:00 Roztoky

Poutní Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 • 21.6. Neděle 10:15 Roztoky
 • následuje neformální setkání farníků

Poutní Slavnost svatých Petra a Pavla na Budči

 • 27.6. Sobota 10:30 Budeč - poutní slavnost

Poutní Slavnost sv. Prokopa v Otvovicích

 • 4.7. Sobota 16:00 Otvovice
  • Není mše svatá v Noutonicích ani ve Svrkyni

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

 • 4.7. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 5.7. Neděle 8:30 Únětice
 • 5.7. Neděle 10:15 Roztoky
 • 5.7. Neděle 17:30 Libčice


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:30 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 17:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:30 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté
Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).


5. neděle velikonoční

 • zamyšlení P. Petra nad evangeliemVyzýváme všechny k modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Malé ohlédnutí za Svatoludmilskou poutí 2019

Videa ze Svatoludmilské pouti 2019:

Svatá Ludmilo, oroduj za nás


fotografie
směs fotografií ze všech dní svatoludmilské pouti 2019
plakátek ke stažení

Doporučujeme ke čtení


(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -