Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):

Pravidelný pořad bohoslužeb


Slavnost Nejsvětější Trojice

  • Sobota 26.5. a Neděle 27.5.
    • při všech nedělních bohoslužbách

Slavnost Těla a Krve Páně

  • 30.5. Středa 18:00 Roztoky - v předvečer
  • 31.5. Čtvrtek 17:45 Únětice
  • 3.6. Neděle 17:30 Libčice


2.6. Sobota 10:30 Budeč - mše svatá, 9. neděle v mezidobí2.6. Sobota 16:00 Svrkyně - mše svatá, 9. neděle v mezidobí3.6. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci


Brigáda v Roztokách

V sobotu 9. 6. 2018 od 9:00 hodin bude na farní zahradě a okolo kostela brigáda. Odklízení starých větví a dřev do kontejneru, oprava okapového svodu a vytvoření kanálku na odvod vody. Bude to příprava na naší pouť, která bude 24. 6. 2018 (a po mši svaté i na farní zahradě).
Nemusíte se nikomu hlásit, hlavně prosím přijďte, ať v tom nezůstanou jen ti, kdo s tím už nyní počítají.


Dívčí katolický skautský oddíl


Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -