Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pořad bohoslužeb

s omezeným počtem osob

Je přidána mše svatá v Sobotu v Roztokách v 18:00

Na mši svatou je potřeba se zapsat do tabulky ZDE.

SOBOTA

14:00LEVÝ HRADECmše svatá
16:00NOUTONICEmše svatá
18:00ROZTOKYmše svatá

NEDĚLE

  8:30ÚNĚTICEmše svatá
  8:30TURSKOmše svatá (křížovníci)
10:15ROZTOKYmše svatá
17:30LIBČICEmše svatá
STŘEDA18:00ROZTOKYmše svatá
ČTVRTEK17:45ÚNĚTICEmše svatá
PÁTEK18:00ROZTOKYmše svatá

 • Ve Svrkyni a na Budči se do odvolání nekonají bohoslužby.
 • V době postní ve farním kostele v Roztokách bude každý pátek po mši svaté do 19:30 výstav Nejsvětější Svátosti,
  během kterého bude možné přijmout eucharistii nebo svátost smíření
 • Modlitba Ranních chval - každý pátek v 6:30 ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách /k modlitbě se můžete připojit i na dálku/
 • Večerní modlitba - každou neděli od 19:00 na Levém Hradci
  • Každou první neděli v měsíci s výstavem Nejsvětější Svátosti - adorace
 • Modlitba Křížové cesty - je nainstalována na Levém Hradci (okolo hřbitova)

Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 16:30 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 17:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 16:30 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté
(Není-li v ten den mše svatá, také se nezpovídá)
Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2021

Tabulku k zápisu na mši svatou naleznete zde. • v bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou s výjimkou členů domácnosti
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání svěcenou vodou a eucharistie se podává pouze na ruku
 • při zapisování do tabulky berte ohled na to, aby se i jiní alespoň někdy dostali na bohoslužbu
 • využívejte i všedních dnů a o nedělích se pište jednou za 14 dní; předškolní děti se do tabulky nepíší

Společná modlitba národů
On-line bohoslužby naleznete zde.
Modlitba svatého Alfonse z Ligouri - Duchovní svaté přijímání
Fyzickou neúčast na bohoslužbách můžeme v této době nahradit sledováním živých přenosů mší svatých v TV Noe, ČT2, na dalších online kanálech či z Rádia Proglas. Samozřejmě doporučujeme modlitbu v rodině či s blízkými a četbu a rozjímání nad Písmem svatým.


Neztrácejte naději a modlete se – JEŽÍŠ KRISTUS ZVÍTĚZIL!!!
Velikonoční vigilie

 • 3.4. Sobota 17:45 Únětice
 • 3.4. Sobota 20:00 Roztoky

Evangelium a promluva P. Petra

Epištola a Evangelium z Velionoční vigilie ke stažení zde.


Květná neděle

 • 27.3. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 27.3. Sobota 16:00 Noutonice
 • 27.3. Sobota 18:00 Roztoky
 • 28.3. Neděle 8:30 Únětice
 • 28.3. Neděle 10:15 Roztoky
 • 28.3. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty z Květné neděle ke stažení zde.


5. neděle postní

 • 20.3. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 20.3. Sobota 16:00 Noutonice
 • 20.3. Sobota 18:00 Roztoky
 • 21.3. Neděle 8:30 Únětice
 • 21.3. Neděle 10:15 Roztoky
 • 21.3. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty z 5. neděle postní ke stažení zde.


4. neděle postní

 • 13.3. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 13.3. Sobota 16:00 Noutonice
 • 13.3. Sobota 18:00 Roztoky
 • 14.3. Neděle 8:30 Únětice
 • 14.3. Neděle 10:15 Roztoky
 • 14.3. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty z 4. neděle postní ke stažení zde.


3. neděle postní

 • 6.3. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 6.3. Sobota 16:00 Noutonice
 • 6.3. Sobota 18:00 Roztoky
 • 7.3. Neděle 8:30 Únětice
 • 7.3. Neděle 10:15 Roztoky
 • 7.3. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty z 3. neděle postní ke stažení zde.


2. neděle postní

 • 27.2. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 27.2. Sobota 16:00 Noutonice
 • 27.2. Sobota 18:00 Roztoky
 • 28.2. Neděle 8:30 Únětice
 • 28.2. Neděle 10:15 Roztoky
 • 28.2. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty z 2. neděle postní ke stažení zde.


1. neděle postní

 • 20.2. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 20.2. Sobota 16:00 Noutonice
 • 20.2. Sobota 18:00 Roztoky
 • 21.2. Neděle 8:30 Únětice
 • 21.2. Neděle 10:15 Roztoky
 • 21.2. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty z 1. neděle postní ke stažení zde.


6. neděle v liturgickém mezidobí

 • 13.2. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 13.2. Sobota 16:00 Noutonice
 • 13.2. Sobota 18:00 Roztoky
 • 14.2. Neděle 8:30 Únětice
 • 14.2. Neděle 10:15 Roztoky
 • 14.2. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty z 6. neděle v mezidobí ke stažení zde.


5. neděle v liturgickém mezidobí

 • 6.2. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 6.2. Sobota 16:00 Noutonice
 • 6.2. Sobota 18:00 Roztoky
 • 7.2. Neděle 8:30 Únětice
 • 7.2. Neděle 10:15 Roztoky
 • 7.2. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty z 5. neděle v mezidobí ke stažení zde.


4. neděle v liturgickém mezidobí

 • 30.1. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 30.1. Sobota 16:00 Noutonice
 • 30.1. Sobota 18:00 Roztoky
 • 31.1. Neděle 8:30 Únětice
 • 31.1. Neděle 10:15 Roztoky
 • 31.1. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty z 4. neděle v mezidobí ke stažení zde.


3. neděle v liturgickém mezidobí

 • 23.1. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 23.1. Sobota 16:00 Noutonice
 • 23.1. Sobota 18:00 Roztoky
 • 24.1. Neděle 8:30 Únětice
 • 24.1. Neděle 10:15 Roztoky
 • 24.1. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty z 3. neděle v mezidobí ke stažení zde.


2. neděle v liturgickém mezidobí

 • 16.1. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 16.1. Sobota 16:00 Noutonice
 • 16.1. Sobota 18:00 Roztoky
 • 17.1. Neděle 8:30 Únětice
 • 17.1. Neděle 10:15 Roztoky
 • 17.1. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty z 2. neděle v mezidobí ke stažení zde.


Slavnost Křtu Páně

 • 9.1. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 9.1. Sobota 16:00 Noutonice
 • 9.1. Sobota 18:00 Roztoky
 • 10.1. Neděle 8:30 Únětice
 • 10.1. Neděle 10:15 Roztoky
 • 10.1. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty ze slavnosti Křtu Páně ke stažení zde.


Slavnost Zjevení Páně

 • 2.1. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 2.1. Sobota 16:00 Noutonice
 • 2.1. Sobota 18:00 Roztoky
 • 3.1. Neděle 8:30 Únětice
 • 3.1. Neděle 8:30 Tursko
 • 3.1. Neděle 10:15 Roztoky
 • 3.1. Neděle 17:30 Libčice
 • 6.1. Středa 18:00 Roztoky

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty ze slavnosti Zjevení Páně ke stažení zde.


Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • 1.1. Pátek 8:30 Únětice
 • 1.1. Pátek 10:15 Roztoky

Krátká promluva P. Petra do nového roku 2021


Svátek Svaté Rodiny

 • 26.12. Sobota 16:00 Noutonice
 • 26.12. Sobota 18:00 Roztoky
 • 27.12. Neděle 8:30 Únětice
 • 27.12. Neděle 10:15 Roztoky
 • 27.12. Neděle 17:30 Libčice

Evangelium a promluva P. Petra

Liturgické texty ke Svátku Svaté Rodiny ke stažení zde.


3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


MODLITBA RANNÍCH CHVAL

Nová příležitost modlit se společně nejen za farnost

Každý pátek v 6:30 ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách

/k modlitbě se můžete připojit i na dálku/
Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Malé ohlédnutí za Svatoludmilskou poutí 2019

Videa ze Svatoludmilské pouti 2019:

Svatá Ludmilo, oroduj za nás


fotografie
směs fotografií ze všech dní svatoludmilské pouti 2019
plakátek ke stažení

Doporučujeme ke čtení


(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -