Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb


Svátek sv. Jana Nepomuckého

15.5. Středa 18:00 Roztoky
16.5. Čtvrtek 17:45 Únětice


18.5. Sobota 10:30 Budeč - mše svatá - 4. neděle v mezidobí


NOC KOSTELŮ

24.5.2019

Levý Hradec - 16:00-21:00 - více na plakátku zde


Budeč - 20:00-22:30 - více na plakátku zde


6. Neděle Velikonoční

Den modliteb za pronásledované křesťany


Během bohoslužeb 6. neděle velikonoční (Sobota 25.5. a Neděle 26.5.) bude ve všech kostelech naší farnosti probíhat sbírka na podporu a pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.


Výzva biskupů ke sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům v zemích blízkého východu


Slavnost Nanebevstoupení Páně

29.5. Středa 18:00 Roztoky - mše svatá (v předvečer)
30.5. Čtvrtek 17:45 Únětice - mše svatá
1.6. Sobota 16:00 Noutonice
2.6. Neděle 17:30 Libčice2.6. Neděle 19:00 Levý Hradec - Adorace - 1. neděle v měsíci


Slavnost Seslání Ducha Svatého

  • 8.6. Sobota 16:00 Noutonice - Mše svatá
  • 8.6. Sobota 19:00 Levý Hradec - Vigilie slavnosti
    • není pravidelná mše svatá ve 14:00
  • 9.6. Neděle 8:30 Únětice - mše svatá
  • 9.6. Neděle 8:30 Tursko - mše svatá
  • 9.6. Neděle 10:15 Roztoky - mše svatá
  • 9.6. Neděle 17:30 Libčice - mše svatá

Krátké eucharistické úvahy k eucharistickému kongresu

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.

Název kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na osobnost kardinála Josefa Berana, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme, a zároveň je to letos 70 let od počátku jeho internace. Eucharistia et labor je jeho biskupské heslo.

Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace.Dívčí katolický skautský oddíl

  • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava - Valid HTML 4.01 Transitional -