Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Prázdninový pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb o Prázdninách 2019 v pdf


Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 • 16. 8. Pátek 18:00 Roztoky - mše svatá

Poutní slavnost v Úněticích


17.8. Sobota 16:00 Svrkyně - mše svatá - 20. neděle v mezidobí


Výročí 250 let od posvěcení kostela

v Libčicích nad Vltavou

 • Neděle 18.8.
  • 16:45 Komentovaná prohlídka kostela
  • 17:30 Mše svatá - 250 let od posvěcení "nového" kostela - v předvečer slavnosti
   celebruje biskup Mons. Karel Herbst SDB
 • Pondělí 19.8.
  • 17:00 "250 let kostela sv. Bartoloměje"
   vernisáž výstavy - obřadní síň MÚ (do 5.9.)
  • 19:00 modlitba nešpor - v kostele
 • Sobota 24.8.
  • 17:00 Dagmar Andrtová-Voňková a Karel Diepold
   malý folkový koncert - v kostele
 • Neděle 25.8.
  • 14:30 modlitba za farnost
  • 15:00 Mše svatá - poutní - sv. Bartoloměje
  • 16:00 komentovaná prohlídka kostela
  • 16:30 Mariane - "Secesní tanec před první republikou"
   na farní zahradě
 • Pátek 30.8.
  • 19:00 zahradní koncert Schovanky a EV-Band
 • Sobota 31.8.
  • 19:00 Čeští Madrigalisté - koncert duchovní hudby
   v kostele
 • Neděle 1.9.
  • 16:45 komentovaná prohlídka kostela
  • 17:30 Mše svatá za generálmajora P. Hugo Vaníčka
   následuje požehnání pamětní desky

plakátek ke stažení zde


31.8. Sobota 10:30 Budeč - mše svatá, 22. neděle v mezidobí


Slavnost Umučení sv. Jana Křtitele

31.8. Sobota 16:00 Noutonice - poutní mše svatá


1.9. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci (a zároveň začátek školního roku)


Krátké eucharistické úvahy k eucharistickému kongresu

Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, vyhlašuje konání arcidiecézního eucharistického kongresu s názvem Eucharistia et labor ve dnech 28. 4. až 20. 6. 2019.

Název kongresu byl vybrán tak, aby odkazoval na osobnost kardinála Josefa Berana, jehož 50. výročí úmrtí si letos připomínáme, a zároveň je to letos 70 let od počátku jeho internace. Eucharistia et labor je jeho biskupské heslo.

Kardinál Beran v předvečer slavnosti Těla a krve Páně dne 18. 6. 1949 ve strahovském klášterním kostele pronesl veřejně jedno ze svých posledních kázání, ve kterém vyzýval věřící k větší jednotě s biskupem, k vytrvalosti a lásce ke Kristu v těžké době, kterou zakoušeli. Druhý den se měl konat průvod Božího těla. Katedrálu však obsadili členové Lidových milicí a příslušníci StB a arcibiskup se stal vězněm ve vlastním domě, čímž začala jeho internace.Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava - Valid HTML 4.01 Transitional -