Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb

Prázdninový pořad bohoslužeb platný od 1.7.2020

Pořad bohoslužeb o prázdninách 2020 ke stažení v pdf

Z důvodu reknostrukce se bohoslužby na Levém Hradci až do odvolání NEKONAJÍ


Rekonstrukce Levého Hradce - upozornění

Po dobu rekonstrukce je kostel sv. Klimenta na Levém Hradci uzavřen.1.8. Sobota 10:30 Budeč - Mše svatá - 18. neděle v mezidobí1.8. Sobota - Levý Hradec
KOSTEL JEŠTĚ UZAVŘEN - NEKONAJÍ SE BOHOSLUŽBY ANI PROHLÍDKY


1.8. Sobota 16:00 Svrkyně - Mše svatá - 18. neděle v mezidobí


Svátek proměnění Páně

7.8. Pátek 18:00 Roztoky (přeloženo z 6.8.)


Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie - Únětice

16.8. Neděle 8:30 Únětice - poutní mše svatá
  • následuje neformální setkání farníků

Libčické Posvícení 2020

 • 19.8. Středa 18:30 mše svatá - výročí posvěcení kostela (19.8.1769)
 • 21.8. Pátek 19:00 Zahradní koncert skupiny Schovanky (s hostem)
 • 23.8. Neděle
  • 14:30 - modlitba za město
  • 15:00 - poutní mše svatá ze svátku sv. Bartoloměje
  • 16:00 - malý gospelový koncert - kostel sv. Bartoloměje
  • 16:45 - komentovaná prohlídka kostela
  • po mši následuje neformální setkání farníků na zahradě

29.8. Sobota 10:30 Budeč - mše svatá 22. neděle v mezidobí


Poutní slavnost Umučení sv. Jana Křtitele - Noutonice

29.8. Sobota 16:00 Noutonice
  • následuje neformální setkání farníků


Příležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 15:30 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 17:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 15:30 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté
(Není-li v ten den mše svatá, také se nezpovídá)
Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).
Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Malé ohlédnutí za Svatoludmilskou poutí 2019

Videa ze Svatoludmilské pouti 2019:

Svatá Ludmilo, oroduj za nás


fotografie
směs fotografií ze všech dní svatoludmilské pouti 2019
plakátek ke stažení

Doporučujeme ke čtení


(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -