Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb
Spolek Svatá Ludmila 1100 let

hledá projektového manažera

Více informací zde
29.10. - Sobota - 10:30 - Budeč - Mše svatá za zemřelé (31. neděle v mezidobí)


29.10. - Sobota - 16:00 - Svrkyně - Mše svatá - 31. neděle v mezidobí


Slavnost všech svatých

 • 1.11. - Úterý - 18:00 - Roztoky

Památka všech zemřelých

 • 2.11. - Středa - 19:00 - Levý Hradec
  • (POZOR - NENÍ pravedelná mše v Roztokách v 18:00)
 • 3.11. - Čtvrtek - 17:45 - Únětice

6.11. - Neděle - 19:00 - Levý Hradec - Adorace (1. neděle v měsíci)


Památka obětí totalitních režimů

17.11. - Čtvrtek - 10:00 - Levý Hradec - Mše svatá za oběti nacismu a komunismu
  • (v tento den NENÍ pravidelná mše svatá v Úněticích v 17:45)

poutní slavnost sv. Klimenta

 • 23.11. - Středa - 19:00 - poutní mše svatá, nešpory
  • (V tento den NENÍ) pravidelná mše svatá v 18:00 v Roztokách)

Slavnost Ježíše Krista Krále

Zakončení Svatého Roku Milosrdenství

20.11.2016

  • Slavnostní mše svatá při všech nedělních bohoslužbách

26.11. - Sobota - 10:30 - Budeč - mše svatá - 1. neděle adventní


3.12. - Sobota - 16:00 - Svrkyně - mše svatá - 2. neděle adventní


Doporučujeme ke čtení


Texty k Roku MilosrdenstvíPříležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 14:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 14:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).

Není-li ve všední den mše svatá, pak se ani nezpovídá.

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -