Římskokatolická farnost Roztoky

Řešení nedostatečné kapacity kostela

Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách


Další návštěva na AP je plánována na středu 2.3.2016


Budou předkládány tyto návrhy:

Návrh Ing. arch. Pavla Hrdého:

 • 1) varianta: Půdorys - varianta 1

  Obrázek 11
  Obrázek 11
  Obrázek 11
  Obrázek 11
  Obrázek 11
  Obrázek 11
  Obrázek 11
 • 2) varianta: Půdorys - varianta 2

  Obrázek 11
  Obrázek 11
  Obrázek 11
  Obrázek 11
  Obrázek 11
  Obrázek 11


Návrh Ing. arch. Mirona Mutyaby

ZDE v pdf


 • Podrobný komentář k dotazníku řešení kapacity kostela ZDE
 • Anketní lístek ZDE

 • Grafické modely návrhu jsou ZDE

  Již během setkání farností během Svatoludmilské pouti na Levém Hradci byla diskutována otázka současné kapacitní situace kostela sv. Jana Křtitele v Roztokách a to zejména ve vztahu k současnému počtu věřících a demografickému výhledu do budoucna.
Zástupci farnosti se k této otázce znovu sešli na avizované schůzce dne 13.11.2013 po mši sv. na faře. Byla znovu prodiskutována situace kostela, představena vize řešení vč. počítačového modelu a dohodnut další postup. Další setkání budou následovat.

 • Vyhodnocení ankety k řešení kapacity kostela ZDE
Prosíme všechny, kdo mají zájem o budoucnost naší farnosti, aby sledovali vývoj projektu a svými názory, připomínkami a nápady přispívali k jeho řešení.

Současně prosíme všechny farníky o modlitby.

model kostela

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -