Římskokatolická farnost Roztoky

Roztoky, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Roztoky

mapa   Další fotografie kostela

Pravidelný pořad bohoslužeb:

 • Středa: 18:00 (dle ohlášení - někdy v kapli sv. Jana, evangelisty na faře)
 • Pátek: 18:00
 • Neděle: 10:15

Výročí 150 let posvěcení kostela narození sv. Jana Křtitele v Roztokách

 • 19. 5. Pátek
  • 18:00 mše svatá (vigilie)
  • 19:00 Historie kostela (přednáška, fotografie)
  • 20:00 Děkovná modlitba (se zpěvy z Taizé)
 • 20. 5. Sobota
  • 19:00 Varhanní koncert - Daniela Valtová Kosinová
   (J.S.Bach, L. Böellmann, C.Franck, D.Kosinová)
   vstupné dobrovolné
 • 21. 5. Neděle

Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele

 • 25.6. Neděle 10:15 Roztoky - poutní mše svatá - následuje setkání farníků

Řešení nedostatečné kapacity kostela v Roztokách


Z historie

Farní kronika

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -