Římskokatolická farnost Roztoky

Roztoky, kostel Narození sv. Jana Křtitele

Roztoky

mapa   Další fotografie kostela

Pravidelný pořad bohoslužeb:

  • Středa: mše svatá 18:00 (dle ohlášení - někdy v kapli sv. Jana, evangelisty na faře)
  • Pátek: modlitba ranních chval 6:30
  • Pátek: mše svatá 18:00
  • Neděle: modlitba růžence 10:10
  • Neděle: mše svatá 10:30

Řešení nedostatečné kapacity kostela v Roztokách


Z historie

Farní kronika

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -