Římskokatolická farnost Roztoky

Tichý hlas pro Svatou zemi 2010

IX. ročník festivalu v Libčicích nad Vltavou v neděli 6. 6. 2010

Fotografie z Tichého hlasu 2010

Tichý hlas 2009

Již po deváté v neděli odpoledne 6. 6. 2010 ožijí Libčice nad Vltavou festivalovým dění. Již po deváté se sejdou křesťané a Židé, aby společně dali najevo, byť „tichým hlasem“, svou touhu po pokoji a míru ve Svaté zemi.

Tradičně festival zahájí ekumenická bohoslužba ve 14:00 v katolickém kostele, kterou povedou zástupci katolické i evangelické církve a židovských obcí. V 15:15 se rozběhne hudební program na zahradě při katolickém kostele a i v kostele evangelickém. Jistě nebude chybět ani diskusní blok o Svaté zemi, o Izraeli a o dialogu mezi Židy a křesťany. Můžeme se tedy těšit nejen na spoustu zajímavé muziky, ale i na mnohá setkání se zajímavými lidmi z církve i z židovských obcí. Můžeme se těšit i na osobní setkání spousty obyčejných lidí, jímž leží na srdci osud země, která je skutečně svatou pro mnohá náboženství, která je i jednou z kolébek naší civilizace.

Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle.

Podrobnější informace na plakátech ke stažení zde: plakát   program

Účast na Festivalu přislíbili:

 • Dr. Shumi Berkowitz - ordinovaný ortodoxní rabín, hnutí Masorty, Izrael
  V bloku slova promluví na téma "Vztah Židů a křesťanů"
 • Rabbi Ronald Hoffberg - ordinovaný konzervativní rabín, hnutí Masorty, USA
  Při ekumenické bohoslužbě bude mít promluvu k biblickému textu
  V bloku slova promluví na téma "Judaismus v Česku očima amerického rabína"
 • PhDr. Leo Pavlát - ředitel židovského muzea v Praze, spisovatel
  V bloku slova promluví na téma "Židovská identita v období od Sametové revoluce"
 • Shahar Shelev - zástupce a tajemník velvyslance státu Izrael v ČR
  V bloku slova promluví na téma "Vztah Izraele a ČR 20 let od obnovení vzájemných diplomatických vztahů"
 • P. ThLic. Ing Zdenek Wasserbauer ThD - římskokatolický kněz, spirituál Arcibiskupského semináře Praha
  Při ekumenické bohoslužbě bude mít promluvu k biblickému textu
 • f. Mikuláš Vymětal Th.D. - Kazatel ČCE, seniorátní farář pro mládež
  Při ekumenické bohoslužbě bude mít promluvu k biblickému textu
 • f. Dana Rotkovská - Kazatel ČCE, farářka v Libčicích nad Vltavou
 • P. Petr M. Bubeníček – římskokatolický kněz, administrátor farnosti Roztoky (Libčice)
 • Adam Borzič - předseda Společnosti křesťanů a Židů

V hudebním programu vystoupí:

 • Mišpacha - tradiční židovské písně
 • The Meeting Point - jazzpop
 • Dáša Voňková-Andrtová a Karel Diepold - folk
 • Marie Kubátová - folk, židovské i jiné písně
 • Klec - folkrock inspirovaný klecmerim
 • Koza na útesu - hebrejské a jidiš písně
 • Geshem - spirituály
 • Slávek Klecandr - folk
 • Petr Linhart - folk

Součástí festivalu je i výstava:
Srdečně zvou pořadatelé festivalu:

 • Katolická farnost a Evangelický sbor v Libčicích
 • Společnost křesťanů a Židů
 • Město Libčice nad Vltavou
 • Společenství svaté Ludmily
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -