Římskokatolická farnost Roztoky

TICHÝ HLAS PRO SVATOU ZEMI

Tichý hlas 2012

X. ročník festivalu v Libčicích nad Vltavou v neděli 10. 6. 2012

fotografie

Již po desáté v neděli odpoledne 10. 6. 2012 ožijí Libčice nad Vltavou festivalovým děním. Na jubilejním desátém ročníku se sejdou křesťané a Židé, aby společně dali najevo, byť „tichým hlasem“, svou touhu po pokoji a míru ve Svaté zemi.
Tradičně festival zahájí ekumenická bohoslužba ve 14:00 v katolickém kostele, kterou povedou zástupci katolické i evangelické církve a židovských obcí. V 15:15 se rozběhne hudební program na zahradě při katolickém kostele a od 16:00 i v kostele evangelickém. V panelové diskusi na téma „Proč miluji Izrael“ na farní zahradě během odpoledne se budeme moci setkat například s rabínem Shumi Berkowitzem (hnutí Masorti), Dr. Leo Pavlátem (ředitel Židovského muzea), sr. Veronikou Barátovou (katolická Komunita blahoslavenství), nebo Mgr. Danielem Hermanem (ředitel ústavu pro studium totalitních režimů). Na festivalu bude znít hudba od tradiční židovské až po folkovou. Uslyšíme například skupinu Ester, Dášu Voňkovou Andrtovou, Karla Diepolda, Slávka Klecandra, skupinu Klec a Geshem a řadu dalších. Můžeme se tedy těšit nejen na spoustu zajímavé muziky, ale i na mnohá setkání se zajímavými lidmi z církve i z židovských obcí. Můžeme se těšit i na osobní setkání spousty obyčejných lidí, jímž leží na srdci osud země, která je skutečně svatou pro mnohé, která je i jednou z kolébek naší civilizace.
Srdečně zveme všechny lidi dobré vůle.

 • Podrobný program včetně hodinového rozvrhu bude upřesněn

plakát ke stažení
plakát s hodinovým rozpisem ke stažení


14:14 společná modlitba v kostele sv. Bartoloměje
15:15 začátek programu na farní zahradě u kostela sv. Bartoloměje
16:16 začátek programu v evangelickém kostele

Fotografie z minulých ročníků najdete v naší fotogalerii

Účast na Festivalu přislíbili:

 • Dr. Shumi Berkowitz - ordinovaný ortodoxní rabín, hnutí Masorti, Izrael
  krátká promluva při společné modlitbě
  Panelová diskuse na téma „Proč miluji Izrael“
 • f. Jiří Ort - Kazatel ČCE, farář v Praze - Vršovicích
 • Sr. Th.Lic. Veronika Barátová - členka katolické komunity Blahoslavenství, přednáší, vede duchovní obnovy na různá témata především duchovního života
  Panelová diskuse na téma „Proč miluji Izrael“
 • f. Mikuláš Vymětal Th.D. - Kazatel ČCE, seniorátní farář pro mládež
  Panelová diskuse na téma „Proč miluji Izrael“
 • f. Dana Rotkovská - Kazatel ČCE, farářka v Libčicích nad Vltavou
 • Scandula - sbor, zpěv při bohoslužbě

V hudebním programu vystoupí:

 • Dáša Voňková-Andrtová - folk
 • Karel Diepold - folk
 • Marie Kubátová - folk, židovské i jiné písně
 • Klec - folkrock inspirovaný klecmerim
 • Tereza Indráková a Pavel Drbal - hudba inspirovaná judaismem a křesťanstvímSrdečně zvou pořadatelé festivalu:

Letošní festival se koná za podpory Ministerstva Kultury ČR a Města Libčice nad Vltavou

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -