Římskokatolická farnost Roztoky

Levý Hradec – kostel sv. Klimenta

Levý Hradec

Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště - 2019-2020

Levý Hradec

Levý Hradec

Levý Hradec

Levý Hradec

Levý Hradec

Levý Hradec

Levý Hradec

Levý Hradec

Levý Hradec

Od konce roku 2019 probíhala 3. etapa oprav (konkrétně rekonstrukce fresek, oprava krovu na severní straně střechy a oprava pláště) na kostele svatého Klimenta na Levém Hradci.


Toto prastaré místo, které bylo svědkem řady významných událostí českých dějin, asi není třeba více představovat. Kostel je dnes součástí Národní kulturní památky Přemyslovské hradiště Levý Hradec, pod podlahou skrývá vykopávky původní rotundy z doby knížete Bořivoje I., a pravděpodobně i místo, které se váže ke jmenování svatého Vojtěcha druhým českým biskupem.


V průběhu minulého století zde proběhlo několik dílčích oprav a zásahů, které nebyly dostatečně důsledné. Krov nad presbytářem byl v minulosti částečně podepřen ocelovou traverzou, na dalších místech došlo k poklesu a povolení spojů. Krov nad lodí měl neprodyšně zazděné konce stropních trámů a krokví, na řadě míst došlo k uhnití až na hranici havárie. Díky tomu všemu začalo na některých místech zatékat, na jižní straně lodi praskla římsa, závady narůstaly. Ani prorůstání krytiny břečťanem na severní straně střeše příliš neprospělo.


V první a druhé etapě, které proběhly v letech 2014 a 2015 byla opravena střecha nad presbytářem a jižní stranou krovu, zajištěno odvětrání střechy a ocelová traverza byla nahrazena dubovým trámem. Nicméně tyto zásahy měly také za důsledek to, že budova začala pracovat a objevily se drobné trhliny na freskách.


V roce 2019 se podařilo získat grant od Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu nejen na dokončení oprav krovu (nad severní částí lodi), ale i na opravu fresek.


Opravu fresek provedla akademická malířka a restaurátorka paní Zlata Dobošová, která se dlouhodobě věnuje freskám nejen na Levém Hradci. A opravu krovu uskutečnila firma PERFECTSTAV, s.r.o. Celé dílo bylo pod dohledem NPÚ-ÚOPSČ dokončeno a kostel je opět otevřen veřejnosti.


Cedule - spolufinancování EU - Levý Hradec

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -