Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb 2021

Výuka náboženství ve farnosti
Slavnost Ježíše Krista Krále

 • 20.11. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 20.11. Sobota 16:00 Noutonice
 • 21.11. Neděle 8:30 Únětice
 • 21.11. Neděle 10:15 Roztoky
 • 21.11. Neděle 17:30 Libčice

DOBA ADVENTNÍ

roční cyklus C


1. neděle adventní

 • 27.11. sobota 10:30 Budeč
 • 27.11. sobota 14:00 Levý Hradec
 • 27.11. sobota 16:00 Noutonice
 • 28.11. neděle 8:30 Únětice
 • 28.11. neděle 10:15 Roztoky
 • 28.11. neděle 17:30 Libčice

2. neděle adventní

 • 4.12. sobota 14:00 Levý Hradec
 • 4.12. sobota 16:00 Svrkyně
 • 5.12. neděle 8:30 Únětice
 • 5.12. neděle 10:15 Roztoky
 • 5.12. neděle 17:30 Libčice
 • 5.12. neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 • 8.12. Středa 18:00 Roztoky
 • 9.12. Čtvrtek 17:45 Únětice

3. neděle adventní

 • 11.12. sobota 14:00 Levý Hradec
 • 11.12. sobota 16:00 Noutonice
 • 12.12. neděle 8:30 Únětice
 • 12.12. neděle 10:15 Roztoky
 • 12.12. neděle 17:30 Libčice

4. neděle adventní

 • 18.12. sobota 14:00 Levý Hradec
 • 18.12. sobota 16:00 Noutonice
 • 19.12. neděle 8:30 Únětice
 • 19.12. neděle 10:15 Roztoky
 • 19.12. neděle 17:30 Libčice

3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


MODLITBA RANNÍCH CHVAL

Nová příležitost modlit se společně nejen za farnost

Každý pátek v 6:30 ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách

/k modlitbě se můžete připojit i na dálku/
Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření


Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -