Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb 2023

Bohoslužby na BUDČI, v NOUTONICÍCH a ve SVRKYNI

Příležitost ke svátosti smíření

Výuka náboženství ve farnosti
DOBA VELIKONOČNÍ

Slavnost Nanebevstoupení Páně

 • 17.5. Středa 18:00 Roztoky - mše svatá v předvečer slavnosti
 • 18.5. Čtvrtek 17:45 Únětice - mše svatá
  • Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého

7. neděle Velikonoční

 • 20. 5. Sobota 14:00 Levý Hradec – Mše svatá
 • 20. 5. Sobota 16:00 Svrkyně – Mše svatá
 • 21. 5. Neděle 8:30 Únětice – Mše svatá
 • 21. 5. Neděle 10:15 Roztoky – Mše svatá
 • 21. 5. Neděle 17:30 Libčice – Mše svatá

Slavnost Seslání Ducha Svatého

 • 27. 5. Sobota 14:00 Levý Hradec – Mše svatá
 • 27. 5. Sobota 16:00 Noutonice – Mše svatá
 • 28. 5. Neděle 8:30 Únětice – Mše svatá
 • 28. 5. Neděle 10:15 Roztoky – Mše svatá
 • 28. 5. Neděle 17:30 Libčice – Mše svatá

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

Slavnost Nejsvětější Trojice

 • 3. 6. Sobota 10:30 Budeč - Mše svatá
 • 3. 6. Sobota 14:00 Levý Hradec – Mše svatá
 • 4. 6. Neděle 8:30 Únětice – Mše svatá
 • 4. 6. Neděle 10:15 Roztoky – Mše svatá - první svaté přijímání dětí
 • 4. 6. Neděle 17:30 Libčice – Mše svatáUkrajina

 • Děkujeme za Vaši štědrost při sbírkách o nedělních mší 8. neděle v mezidobí (25. a 26. 2.). Vybralo se 23.400,--Kč.
  Vybrané prostředky poukázalo pražské arcibiskupství na účet Charity České Republiky zřízený na podporu Ukrajiny.

 • Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
  Chcete-li přispět přímo na účet charity ČR, můžete zde.
 • Zásvětná modlitba Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  • Modleme se za mír pro Ukrajinu, ... ... ... konec konců tak se modlíme za pokoj a mír pro celou Evropu.
 • Modlitba je nejsilnější zbraní - zbraní lásky a pokoje.
  "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí" - z poselství Panny Marie ve FatiměRekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
rekonstrukce interiéru kostela, výmalba a elektroinstalace3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 15:30 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -