Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Prázdninový pořad bohoslužeb 2024

platí od 26.6.2024

Bohoslužby na BUDČI, v NOUTONICÍCH a ve SVRKYNI

Příležitost ke svátosti smířeníLITURGICKÉ MEZIDOBÍ


Slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy

 • 5.7. Pátek 10:30 Levý Hradec
 • v tento den není pravidelná mše svatá v Roztokách v 18:00
  plakát ke stažení zde

Poutní slavnost Svatého Prokopa


14.neděle v mezidobí

 • 6. 7. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 6. 7. Sobota 16:00 Otvovice - poutní mše svatá ze svátku sv. Prokopa
 • 7. 7. Neděle 8:30 Únětice
 • 7. 7. Neděle 10:30 Roztoky
 • 7. 7. Neděle 17:30 Libčice
 • 7. 7. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci

15. neděle v mezidobí

 • 13. 7. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 14. 7. Neděle 8:30 Únětice
 • 14. 7. Neděle 10:30 Roztoky
 • 14. 7. Neděle 17:30 Libčice

 • 19.7. Pátek 18:00 Roztoky - Bohoslužba slova se svatým přijímáním

16. neděle v liturgickém mezidobí

 • 20. 7. Sobota 14:00 Levý Hradec – Bohoslužba slova se svatým přijímáním
 • 21. 7. Neděle 8:30 Únětice – Mše svatá
 • 21. 7. Neděle 10:30 Roztoky – Mše svatá
 • 21. 7. Neděle 17:30 Libčice – Mše svatá

 • 26.7. Pátek 18:00 Roztoky - Bohoslužba slova se svatým přijímáním

17. neděle v mezidobí

 • 27. 7. Sobota 14:00 Levý Hradec – Bohoslužba slova se svatým přijímáním
 • 28. 7. Neděle 8:30 Únětice – Mše svatá
 • 28. 7. Neděle 10:30 Roztoky – Mše svatá
 • 28. 7. Neděle 17:30 Libčice – Bohoslužba slova se svatým přijímáním

 • 2.8. Pátek 18:00 Roztoky - Mše svatá

18. neděle v mezidobí

 • 3. 8. Sobota 14:00 Levý Hradec – Mše svatá
 • 4. 8. Neděle 8:30 Únětice – Mše svatá
 • 4. 8. Neděle 10:30 Roztoky – Mše svatá
 • 4. 8. Neděle 17:30 Libčice – Mše svatá
 • 4. 8. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci

Ukrajina

 • Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
  Chcete-li přispět přímo na účet charity ČR, můžete zde.
 • Zásvětná modlitba Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  • Modleme se za mír pro Ukrajinu, ... ... ... konec konců tak se modlíme za pokoj a mír pro celou Evropu.
 • Modlitba je nejsilnější zbraní - zbraní lásky a pokoje.
  "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí" - z poselství Panny Marie ve FatiměRekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
rekonstrukce interiéru kostela, výmalba a elektroinstalace3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 15:30 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -