Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb

prázdninový pořad bohoslužeb platí do 16.9.2016


Poutní slavnost svaté Ludmily

Levý Hradec

 • 16.9. pátek
  • 19:00 - vigílie slavnosti - doprovází sbor sv. Vladimira
  • 20:00 - Liturgie se čteními
  • následuje Blahoslavenství se sv. Ludmilou
 • 17.9. sobota
  • 10:00 slavnostní mše svatá (na louce)
  • následuje beseda s ministrem kultury Danielem Hermanem (záštita projektu sv. Ludmila 1100 let)
  • oběd formou občerstvení
  • "Sůl nad Zlato" - Divadlo Rybka
  • "V zemi vody živé" - vokálně instrumentální pásmo
  • během dne je možné využít komentovaných prohlídek kostela a hradiště s průvodci

  • plakátek na pouť na Levý Hradec zde
  • plakátek na ostatní poutě ke sv. Ludmile zde
 • POZOR - V pátek 16.9. nebude pravidelná mše v 18:00 v Roztokách !!!
 • POZOR - V sobotu 16.9. nebude pravidelná mše svatá na Levém Hradci ve 14:00 (Bude slavnostní v 10:00) !!!
 • POZOR - V sobotu 16.9. nebude pravidelná mše svatá v Noutonicích !!!

Slavnost sv. Václava

 • 24.9. sobota Budeč
  • 10:30 slavnostní mše svatá
 • 27.9. úterý Budeč
  • 19:00 nešpory
 • 28.9. středa Roztoky
  • 18:00 slavnostní mše svatá

Poutní slavnost sv. Michaela, archanděla

Svrkyně

 • 1.10. Sobota
  • 16:00 slavnostní mše svatá

Doporučujeme ke čtení


Texty k Roku MilosrdenstvíPříležitost ke svátosti smíření

Středa - Roztoky 14:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Čtvrtek - Únětice 16:45 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
Pátek - Roztoky 14:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Sobota - Noutonice - po mši svaté
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).

Není-li ve všední den mše svatá, pak se ani nezpovídá.

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček - Valid HTML 4.01 Transitional -