Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb 2023

Bohoslužby na BUDČI, v NOUTONICÍCH a ve SVRKYNI

Příležitost ke svátosti smíření

Výuka náboženství ve farnosti
6. neděle v liturgickém mezidobí


DOBA POSTNÍ - 2024

Popeleční Středa

 • 14.2. Středa 18:00 Roztoky
 • 15.2. Čtvrtek 17:45 Únětice
V době postní se každý pátek modlíme křížovou cestu

od 18:00 před mší svatou v Roztokách.


1. neděle postní

 • 17.2. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 17.2. Sobota 16:00 Noutonice
 • 18.2. Neděle 8:30 Únětice
 • 18.2. Neděle 10:30 Roztoky
 • 18.2. Neděle 17:30 Libčice

2. neděle postní

 • 24.2. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 25.2. Neděle 8:30 Únětice
 • 25.2. Neděle 10:30 Roztoky
 • 25.2. Neděle 17:30 Libčice

3. neděle postní

 • 2.3. Sobota 10:30 Budeč
 • 2.3. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 3.3. Neděle 8:30 Únětice
 • 3.3. Neděle 10:30 Roztoky
 • 3.3. Neděle 17:30 Libčice

 • 3.3. Neděle 19:00 Levý Hradec - Adorace - 1. neděle v měsíci

4. neděle postní

 • 9.3. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 9.3. Sobota 16:00 Noutonice
 • 10.3. Neděle 8:30 Únětice
 • 10.3. Neděle 10:30 Roztoky
 • 10.3. Neděle 17:30 Libčice

5. neděle postní

 • 16.3. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 16.3. Sobota 16:00 Svrkyně
 • 17.3. Neděle 8:30 Únětice
 • 17.3. Neděle 10:30 Roztoky
 • 17.3. Neděle 17:30 Libčice

Květná Neděle

 • 23.3. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 23.3. Sobota 16:00 Noutonice
 • 24.3. Neděle 8:30 Únětice
 • 24.3. Neděle 10:30 Roztoky
 • 24.3. Neděle 17:30 Libčice

Ukrajina

 • Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
  Chcete-li přispět přímo na účet charity ČR, můžete zde.
 • Zásvětná modlitba Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  • Modleme se za mír pro Ukrajinu, ... ... ... konec konců tak se modlíme za pokoj a mír pro celou Evropu.
 • Modlitba je nejsilnější zbraní - zbraní lásky a pokoje.
  "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí" - z poselství Panny Marie ve FatiměRekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
rekonstrukce interiéru kostela, výmalba a elektroinstalace3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 15:30 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -