Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb 2022

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2022

Příležitost ke svátosti smíření

Výuka náboženství ve farnosti
Poutní slavnost Svatého Klimenta

23.11. Středa 19:00 Levý Hradec
 • (NENÍ pravidelná mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele v Roztokách v 18:00)
plakát ke stažení zde


Ve čtvrtek 24.11. nebude pravidelná mše svatá v 17:45 v Úněticích.ADVENT 2022

roční cyklus A


1. neděle adventní

 • 26.11. Sobota 10:30 Budeč
 • 26.11. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 26.11. Sobota 16:00 Noutonice
 • 27.11. Neděle 8:30 Únětice
 • 27.11. Neděle 10:15 Roztoky
 • 27.11. Neděle 17:30 Libčice
26.11. Sobota 18:00 Libčice - Adventní koncert
List otce arcibiskupa Jana k 1. neděli adventní


2. neděle adventní

 • 3.12. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 3.12. Sobota 16:00 Svrkyně
 • 4.12. Neděle 8:30 Únětice
 • 4.12. Neděle 10:15 Roztoky (s programem pro děti na faře)
 • 4.12. Neděle 17:30 Libčice
 • 4.12. Neděle 19:00 Levý Hradec - Adorace - 1.neděle v měsíci
List otce arcibiskupa Jana k 2. neděli adventní


3. neděle adventní

 • 10.12. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 10.12. Sobota 16:00 Noutonice
 • 11.12. Neděle 8:30 Únětice
 • 11.12. Neděle 10:15 Roztoky (s programem pro děti na faře)
 • 11.12. Neděle 17:30 Libčice
 • 11.12. Neděle - Roztoky - po mši svaté (11:30) - maraton psaní dopisů Amnesty International
List otce arcibiskupa Jana k 3. neděli adventní


4. neděle adventní

 • 17.12. Sobota 16:00 Noutonice
 • 17.12. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 18.12. Neděle 8:30 Únětice
 • 18.12. Neděle 10:15 Roztoky (s programem pro děti na faře)
 • 18.12. Neděle 17:30 Libčice

Ukrajina

 • Děkujeme za Vaši štědrost při sbírkách o nedělních mší 8. neděle v mezidobí (25. a 26. 2.). Vybralo se 23.400,--Kč.
  Vybrané prostředky poukázalo pražské arcibiskupství na účet Charity České Republiky zřízený na podporu Ukrajiny.

 • Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
  Chcete-li přispět přímo na účet charity ČR, můžete zde.
 • Zásvětná modlitba Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  • Modleme se za mír pro Ukrajinu, ... ... ... konec konců tak se modlíme za pokoj a mír pro celou Evropu.
 • Modlitba je nejsilnější zbraní - zbraní lásky a pokoje.
  "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí" - z poselství Panny Marie ve FatiměRekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
rekonstrukce interiéru kostela, výmalba a elektroinstalace3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 15:30 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -