Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb 2022

Příležitost ke svátosti smíření

Výuka náboženství ve farnosti3.9. Sobota 16:00 Svrkyně - mše svatá - mše svatá - 23. neděle v mezidobí


Dědictví Levého Hradce

Cyklus tří benefičních koncertů na Levém Hradci na opravu a restaurování

vzácných historických varhan v kostele sv. Klimenta.

 • 3.9. Sobota 19:00 Jan Kačer / Daniela Valtová
  • umělecký přednes Vita Caroli / hudební doprovod
 • 10.9. Sobota 19:00 duo Beautiful Strings
  • Monika Urbanová Růžková - housle
  • Hedvika Moussa Bacha - Harfa
 • 17.9. Sobota 19:00 koncert
  • Kristýna Kůstková - soprán
  • Karolína Berková - alt
  • Vincenc Ignác Novotný - tenor
  • Robin Červínek - bas
  • Daniela Valtová - varhany
plakátek ke stažení zde


4.9. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - první neděle v měsíci


8.9. Čtvrtek 17:45 Únětice - Svátek Narození Panny Marie


Svátek Povýšení Svatého Kříže

Výzva evropských biskupů k tiché adoraci za mír na Ukrajině
 • 14.9. Roztoky - kostel sv. Jana Křtitele
  • 17:00 - Výstav nejsvětější svátosti
  • 18:00 - Mše svatá ze svátku Povýšení Svatého Kříže
  • Po mši svaté pokračuje výstav nejsvějější svátosti do 20:00
plakátek ke stažení zde


Poutní slavnost Svaté Ludmily na Levém Hradci

 • 16.9. Pátek 19:00 Levý Hradec - Vigilie Slavnosti
  • v tento den není pravidelná mše svatá v 18:00 v Roztokách
 • 17.9. Sobota 10:00 Levý Hradec - slavnostní mše svatá na louce
  • v tento den není pravidelná mše svatá ve 14:00 Na Levém Hradci a v 16:00 v Noutonicích
 • 17.9. Sobota 19:00 Levý Hradec - koncert z cyklu Dědictví Levého Hradce

plakát ke stažení zde


21.9. Středa 18:00 Roztoky - Svátek Svatého Matouše


Slavnost sv. Václava

 • 24.9. Sobota 10:30 Budeč
 • 28.9. Středa 10:00 Levý Hradec

Poutní slavnost Svatého Michaela Archanděla

1.10. Sobota 16:00 Svrkyně - poutní mše svatá


2.10. Neděle 19:00 Levý Hradec - Adorace - První neděle v měsíciUkrajina

 • Děkujeme za Vaši štědrost při sbírkách o nedělních mší 8. neděle v mezidobí (25. a 26. 2.). Vybralo se 23.400,--Kč.
  Vybrané prostředky poukázalo pražské arcibiskupství na účet Charity České Republiky zřízený na podporu Ukrajiny.

 • Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
  Chcete-li přispět přímo na účet charity ČR, můžete zde.
 • Zásvětná modlitba Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  • Modleme se za mír pro Ukrajinu, ... ... ... konec konců tak se modlíme za pokoj a mír pro celou Evropu.
 • Modlitba je nejsilnější zbraní - zbraní lásky a pokoje.
  "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí" - z poselství Panny Marie ve FatiměRekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
rekonstrukce interiéru kostela, výmalba a elektroinstalace3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 15:30 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -