Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb 2023

Bohoslužby na BUDČI, v NOUTONICÍCH a ve SVRKYNI

Příležitost ke svátosti smíření

Výuka náboženství ve farnosti
33. neděle v liturgickém mezidobí

18. 11. Sobota 14:00 Levý Hradec – Mše svatá
18. 11. Sobota 16:00 Noutonice – Mše svatá
19. 11. Neděle 8:30 Únětice – Mše svatá
19. 11. Neděle 10:15 Roztoky – Mše svatá
19. 11. Neděle 17:30 Libčice – Mše svatá


Poutní slavnost Svatého Klimenta

22.11. Středa 19:00 Levý Hradec

Slavnost Ježíše Krista Krále

25. 11. Sobota 10:30 Budeč - Mše svatá
25. 11. Sobota 14:00 Levý Hradec – Mše svatá
25. 11. Sobota 16:00 Noutonice – Mše svatá
26. 11. Neděle 8:30 Únětice – Mše svatá
26. 11. Neděle 10:15 Roztoky – Mše svatá
26. 11. Neděle 17:30 Libčice – Mše svatá
NOVÝ LITURGICKÝ ROK - roční cyklus B

DOBA ADVENTNÍ - 2023


1. neděle adventní

 • 2.12. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 2.12. Sobota 16:00 Noutonice
 • 3.12. Neděle 8:30 Únětice
 • 3.12. Neděle 10:30 Roztoky
 • 3.12. Neděle 17:30 Libčice

  3.12. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci

 • Adventní koncert v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích nad Vltavou
  • 2.12. sobota 18:00
  • varhanní koncert - Jakub Janšta
  • Zazní skladby:
   Antonína Dvořáka, Johanna Sebastiana Bacha, Oreste Ravanelliho, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Maxe Regera a improvizace na adventní písně.
  • plakát ke stažení zde

 • Adventní koncert v kostele stětí sv. Jana Křtitele v Noutonicích
  • 3.12. neděle 18:00
  • Přemysl Kšica
  • Ludmila Pergelová
  • Jakub Hrubý
  • Staročeské Roráty, Ave Maria
  • plakát ke stažení zde

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 • 7.12. Čtvrtek 17:45 Únětice (v předvečer slavnosti)
 • 8.12. Pátek 18:00 Roztoky

2. neděle adventní

 • 9.12. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 9.12. Sobota 16:00 Svrkyně
 • 10.12. Neděle 8:30 Únětice
 • 10.12. Neděle 10:30 Roztoky
 • 10.12. Neděle 17:30 Libčice

 • Adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
  • 9.12. sobota 18:00
  • varhany - Daniela Valtová
  • soprán - Kristýna Kůstková
  • Zazní skladby:
   J.S.Bach, A.Vivaldi, G.F.Händel, A.Michna z Otradovic a další
  • Dobrovolné vstupné bude použito na opravu barokních fresek a na opravu únětických varhan
  • plakát ke stažení zde

 • Předvánoční vzpomínkové setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
  "ZAPALME SVÍČKU"
 • světový den památky zesnulých dětí

3. neděle adventní

 • 16.12. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 16.12. Sobota 16:00 Noutonice
 • 17.12. Neděle 8:30 Únětice
 • 17.12. Neděle 10:30 Roztoky
 • 17.12. Neděle 17:30 Libčice

 • Adventní koncert v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci
  • 20.12. sobota 19:30
  • Local Vocal

 • Vánoční koncert v kostele Stětí sv. Jana Křtitele
  • 22.12. pátek 18:00
  • Marie Matějková - soprán
  • Lenka Jančíková - alt
  • Jakub Kos - tenor
  • Jakub Hrubý - bas
  • Petr Hostinský - varhany

4. neděle adventní

 • 23.12. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 23.12. Sobota 17:30 Libčice
 • 24.12. Neděle 8:30 Únětice
 • 24.12. Neděle 10:30 Roztoky


DOBA VÁNOČNÍ - 2023


Slavnost Narození Páně

 • Vigílie Slavnosti
  • 24.12. Neděle 16:00 Noutonice - Štědrovečerní bohoslužba slova
  • 24.12. Neděle 20:00 Tursko
  • 24.12. Neděle 24:00 Budeč
  • 24.12. Neděle 24:00 Únětice
 • Den Slavnosti
  • 25.12. Pondělí 8:30 Únětice
  • 25.12. Pondělí 10:30 Roztoky
  • 25.12. Pondělí 15:00 Libčice

Svátek svatého Štěpána

 • 26.12. Úterý 10:30 Levý Hradec

Pátek v oktávu Narození Páně

 • 29.12. Pátek 18:00 Roztoky

Svátek Svaté Rodiny

 • 30.12. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 30.12. Sobota 16:00 Noutonice
 • 31.12. Neděle 8:30 Únětice
 • 31.12. Neděle 10:30 Roztoky
 • 31.12. Neděle 17:30 Libčice (mše svatá a Te Deum s požehnáním)

Slavnost Matky Boží Panny Marie

 • 1.1. Pondělí 8:30 Únětice
 • 1.1. Pondělí 10:30 Roztoky

Slavnost Zjevení Páně

 • 4.1. Čtvrtek 17:45 Únětice
 • 5.1. Pátek 18:00 Roztoky

Slavnost Křtu Páně

 • 6.1. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 6.1. Sobota 16:00 Noutonice
 • 7.1. Neděle 8:30 Únětice
 • 7.1. Neděle 10:30 Roztoky
 • 7.1. Neděle 17:30 Libčice
  7.1. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci


Ukrajina

 • Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
  Chcete-li přispět přímo na účet charity ČR, můžete zde.
 • Zásvětná modlitba Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  • Modleme se za mír pro Ukrajinu, ... ... ... konec konců tak se modlíme za pokoj a mír pro celou Evropu.
 • Modlitba je nejsilnější zbraní - zbraní lásky a pokoje.
  "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí" - z poselství Panny Marie ve FatiměRekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
rekonstrukce interiéru kostela, výmalba a elektroinstalace3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 15:30 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -