Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Prázdninový pořad bohoslužeb 2022

platí od 1.7.2022

Pravidelný pořad bohoslužeb 2022

Příležitost ke svátosti smíření

Výuka náboženství ve farnosti30.7. Sobota 10:30 Budeč - mše svatá - 18. neděle v mezidobí


7.8. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci


Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 • 12.8. Pátek 19:30 Varhanní koncert
  • ředitel chrámové hudby Královské kanonie premonstrátů při bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově Vladimír Roubal
  • Výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu únětických varhan.
 • 14.8. Neděle 8:30 Únětice

Libčické posvícení a Poutní slavnost sv. Bartoloměje - 2022

 • Neděle 21. 8.
  • 17:30 - Libčice - Mše svatá za farnost (Výročí posvěcení kostela 19.8.1769)
  • 18:30 Komentovaná prohlídka kostela
 • Pátek 26.8. - 19:00 - Libčice - koncert skupiny Schovanky s hostem E&V Band
 • Neděle 28.8.
  • 14:30 - Libčice - Modlitba za město a farnost
  • 15:00 - Libčice - mše svatá za město Libčice
  • následuje setkání farníků na zahradě
  • 16:30 Komentovaná prohlídka kostela

plakátek - koncert - ke stažení
plakátek - celkový program ke stažení


Ukrajina

 • Děkujeme za Vaši štědrost při sbírkách o nedělních mší 8. neděle v mezidobí (25. a 26. 2.). Vybralo se 23.400,--Kč.
  Vybrané prostředky poukázalo pražské arcibiskupství na účet Charity České Republiky zřízený na podporu Ukrajiny.

 • Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
  Chcete-li přispět přímo na účet charity ČR, můžete zde.
 • Zásvětná modlitba Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  • Modleme se za mír pro Ukrajinu, ... ... ... konec konců tak se modlíme za pokoj a mír pro celou Evropu.
 • Modlitba je nejsilnější zbraní - zbraní lásky a pokoje.
  "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí" - z poselství Panny Marie ve FatiměRekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
rekonstrukce interiéru kostela, výmalba a elektroinstalace3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 15:30 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -