Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb 2021

Příležitost ke svátosti smíření

Výuka náboženství ve farnosti


Slavnost Nanebevstoupení Páně

 • 25.5. Středa 18:00 Roztoky - mše svatá v předvečer
 • 26.5. Čtvrtek 17:45 Únětice - mše svatá
 • 28.5. Sobota 16:00 Svrkyně - mše svatá
 • 29.5. Neděle 17:30 Libčice - mše svatá

29.5. Neděle 19:00 Levý Hradec - Adorace - první neděle v měsíci


Slavnost Seslání Ducha Svatého

 • 4.6. Sobota 16:00 Noutonice
 • 4.6. Sobota 19:00 Levý Hradec - Vigílie Slavnosti
  • Není pravidelná mše svatá ve 14:00.
 • 5.6. Neděle 8:30 Únětice
 • 5.6. Neděle 10:15 Roztoky
 • 5.6. Neděle 17:30 Libčice

Slavnost Nejsvětější Trojice

 • 11.6. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 11.6. Sobota 16:00 Noutonice
 • 12.6. Neděle 8:30 Únětice
 • 12.6. Neděle 10:15 Roztoky
 • 12.6. Neděle 17:30 Libčice

Slavnost Těla a Krve Páně

 • 15.6. Středa 18:00 Roztoky - mše svatá v předvečer
 • 16.6. Čtvrtek 17:45 Únětice - mše svatá
 • 19.6. Sobota 16:00 Noutonice - mše svatá
 • 20.6. Neděle 17:30 Libčice - mše svatá

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně

 • 24.6. Pátek 18:00 Roztoky

Poutní slavnost sv. Petra a Pavla na Budči


Poutní slavnost Narození sv. Jana Křtitele


Poutní slavnost sv. Prokopa


3.7. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - první neděle v měsíci


Slavnost svatých Cyrila a Metoděje


Ukrajina

 • Děkujeme za Vaši štědrost při sbírkách o nedělních mší 8. neděle v mezidobí (25. a 26. 2.). Vybralo se 23.400,--Kč.
  Vybrané prostředky poukázalo pražské arcibiskupství na účet Charity České Republiky zřízený na podporu Ukrajiny.

 • Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
  Chcete-li přispět přímo na účet charity ČR, můžete zde.

 • Modlitby za Mír
  • I naše farnost se zapojila do společných ekumenických modliteb za Mír, které probíhají v Roztokách:
   8:00 v pondělí - Husův sbor CČSH, Jeronýmova 515
   8:00 ve středu - ČCE Roztoky, Jungmannova 93
   6:30 v pátek - kostel sv. Jana Křtitele v Roztokách (pravidelné modlitby ranních chval)
  • plakát ke stažení zde

 • Zásvětná modlitba Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  • Modleme se za mír pro Ukrajinu, ... ... ... konec konců tak se modlíme za pokoj a mír pro celou Evropu.
 • Modlitba je nejsilnější zbraní - zbraní lásky a pokoje.
  "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí" - z poselství Panny Marie ve FatiměRekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
rekonstrukce interiéru kostela, výmalba a elektroinstalace3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


MODLITBA RANNÍCH CHVAL

Nová příležitost modlit se společně nejen za farnost

Každý pátek v 6:30 ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách

/k modlitbě se můžete připojit i na dálku/


Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 15:30 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -