Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Aktuální pořad bohoslužeb 2021

SOBOTA14:00LEVÝ HRADECmše svatá (nedělní)
NEDĚLE8:30ÚNĚTICEmše svatá
8:30TURSKOmše svatá (křížovníci)
10:15ROZTOKYmše svatá
17:30LIBČICEmše svatá
PÁTEK18:00ROZTOKYmše svatá nebo bohoslužba slova dle ohlášení
Středa18:00ROZTOKYmše svatá

 • Pravidelné bohoslužby v Noutonicích budou od 9. 10. 2021.

Výuka náboženství ve farnosti

  Středa  

15:30 - 16:15  Roztoky    Sr. Zdislava Janoušková  
16:30 - 17:15  Roztoky    Sr. Zdislava Janoušková  
  Čtvrtek  17:00 - 17:45  Únětice    Sr. Zdislava Janoušková  
  Pátek  14:30 - 15:15  Roztoky    Marie Jelínková Ťupová  

Začátek výuky bude od středy 29. září.
  • Prosím kontaktujte přímo katechetku.


7.11. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci


Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 • 2.11. Úterý 19:00 Levý Hradec

Slavnost všech svatých

 • 30.10. Sobota 10:30 Budeč - mše svatá za zemřelé
 • 30.10. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 30.10. Sobota 16:00 Noutonice
 • 31.10. Neděle 8:30 Únětice
 • 31.10. Neděle 10:15 Roztoky
 • 31.10. Neděle 17:30 Libčice

3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


MODLITBA RANNÍCH CHVAL

Nová příležitost modlit se společně nejen za farnost

Každý pátek v 6:30 ve farním kostele Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách

/k modlitbě se můžete připojit i na dálku/
Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 16 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení


Příležitost ke svátosti smíření


Pátek - Roztoky 15:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
Neděle - Libčice - po mši svaté

Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -