Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb 2023

Bohoslužby na BUDČI, v NOUTONICÍCH a ve SVRKYNI

Příležitost ke svátosti smíření

Výuka náboženství ve farnostiDOBA VELIKONOČNÍ


Modlitební řetěz - Seslání Ducha Svatého


Slavnost Seslání Ducha Svatého

 • 18.5. Sobota 10:30 Budeč – mše svatá
 • 18.5. Sobota 14:00 Levý Hradec – mše svatá
 • 19.5. Neděle 8:30 Únětice – mše svatá
 • 19.5. Neděle 10:30 Roztoky – mše svatá
 • 19.5. Neděle 17:30 Libčice – mše svatá

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ


Slavnost Nejsvětější Trojice

 • 25. 5. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 25. 5. Sobota 16:00 Noutonice
 • 26. 5. Neděle 8:30 Únětice
 • 26. 5. Neděle 10:30 Roztoky
 • 26. 5. Neděle 17:30 Libčice

Slavnost Těla a Krve Páně

 • 29. 5. Středa 18:00 Roztoky - mše svatá vpředvečer
 • 30. 5. Čtvrtek 17:45 Únětice - mše svatá

9. neděle v mezidobí

 • 1. 6. Sobota 14:00 Levý Hradec – Mše svatá
 • 2. 6. Neděle 8:30 Únětice – Mše svatá
 • 2. 6. Neděle 10:30 Roztoky – Mše svatá
 • 2. 6. Neděle 17:30 Libčice – Mše svatá
 • 2. 6. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

 • 6. 6. Čtvrtek 17:45 Únětice - mše svatá v předvečer
 • 7. 6. Pátek 18:00 Roztoky - mše svatá

10. neděle v mezidobí

 • 8. 6. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 8. 6. Sobota 16:00 Noutonice
 • 9. 6. Neděle 8:30 Únětice
 • 9. 6. Neděle 10:30 Roztoky
 • 9. 6. Neděle 17:30 Libčice


Ukrajina

 • Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
  Chcete-li přispět přímo na účet charity ČR, můžete zde.
 • Zásvětná modlitba Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  • Modleme se za mír pro Ukrajinu, ... ... ... konec konců tak se modlíme za pokoj a mír pro celou Evropu.
 • Modlitba je nejsilnější zbraní - zbraní lásky a pokoje.
  "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí" - z poselství Panny Marie ve FatiměRekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
rekonstrukce interiéru kostela, výmalba a elektroinstalace3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 15:30 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -