Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb 2022

Bohoslužby na BUDČI, v NOUTONICÍCH a ve SVRKYNI

Příležitost ke svátosti smíření

Výuka náboženství ve farnosti
DOBA POSTNÍ

 • Příležitost ke svátosti smíření
  • Středa - Roztoky 15:30 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
  • Čtvrtek - Únětice 17:00 - 17:30 (dále pak po mši svaté)
  • Pátek - Roztoky 16:00 - 17:30 (dále pak po mši svatá)
  • Sobota - Noutonice/Svrkyně - po mši svaté
  • Neděle - Roztoky a Libčice - po mši svaté
  • Jiný termín po domluvě s P. Petrem Bubeníčkem (telefonicky nebo e-mailem).
  • Není-li ve všední den mše svatá, pak se ani nezpovídá.

 • Modlitba křížové cesty - každý pátek od 18:00 v Roztokách (následuje mše svatá)
 • Po celou dobu postní je instalována křížová cesta také na Levém Hradci okolo hřbitova.
 • Modlitba křížové cesty

Popeleční středa

 • 22.2. Středa 18:00 mše svatá s udílením popelce
 • 23.2. Čtvrtek 17:45 mše svatá s obřady popeleční středy

1. neděle postní

 • 25.2. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 25.2. Sobota 16:00 Noutonice
 • 26.2. Neděle 8:30 Únětice
 • 26.2. Neděle 10:15 Roztoky
 • 26.2. Neděle 17:30 Libčice

2. neděle postní

 • 4.3. Sobota 10:30 Budeč
 • 4.3. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 5.3. Neděle 8:30 Únětice
 • 5.3. Neděle 10:15 Roztoky
 • 5.3. Neděle 17:30 Libčice

 • 5.3. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíci


8.3. Středa - NENÍ pravidelná bohoslužba v 18:00 v Roztokách
9.3. Čtvrtek - NENÍ pravidelná bohoslužba v 17:45 v Úněticích


3. neděle postní

 • 11.3. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 11.3. Sobota 16:00 Noutonice
 • 12.3. Neděle 8:30 Únětice
 • 12.3. Neděle 10:15 Roztoky
 • 12.3. Neděle 17:30 Libčice


15.3. Středa - NENÍ pravidelná bohoslužba v 18:00 v Roztokách
16.3. Čtvrtek - NENÍ pravidelná bohoslužba v 17:45 v Úněticích


4. neděle postní

 • 18.3. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 18.3. Sobota 16:00 Svrkyně
 • 19.3. Neděle 8:30 Únětice
 • 19.3. Neděle 10:15 Roztoky
 • 19.3. Neděle 17:30 Libčice

Slavnost sv. Josefa, Snoubence Panny Marie

 • 20.3. Pondělí 19:00 Levý Hradec

Slavnost Zvěstování Páně

 • 24.3. Pátek 18:00 Roztoky - mše svatá v předvečer slavnosti

5. neděle postní

 • 25.3. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 25.3. Sobota 16:00 Noutonice
 • 26.3. Neděle 8:30 Únětice
 • 26.3. Neděle 10:15 Roztoky
 • 26.3. Neděle 17:30 Libčice

KVĚTNÁ NEDĚLE

 • 1.4. Sobota 10:30 Budeč
 • 1.4. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 2.4. Neděle 8:30 Únětice
 • 2.4. Neděle 10:15 Roztoky
 • 2.4. Neděle 17:30 Libčice

 • 2.4. Neděle 19:00 Levý Hradec - adorace - 1. neděle v měsíciUkrajina

 • Děkujeme za Vaši štědrost při sbírkách o nedělních mší 8. neděle v mezidobí (25. a 26. 2.). Vybralo se 23.400,--Kč.
  Vybrané prostředky poukázalo pražské arcibiskupství na účet Charity České Republiky zřízený na podporu Ukrajiny.

 • Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
  Chcete-li přispět přímo na účet charity ČR, můžete zde.
 • Zásvětná modlitba Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  • Modleme se za mír pro Ukrajinu, ... ... ... konec konců tak se modlíme za pokoj a mír pro celou Evropu.
 • Modlitba je nejsilnější zbraní - zbraní lásky a pokoje.
  "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí" - z poselství Panny Marie ve FatiměRekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
rekonstrukce interiéru kostela, výmalba a elektroinstalace3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 15:30 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -