Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec
Roztoky
Únětice
Levý Hradec
Libčice
Noutonice
Svrkyně
Budeč

Co ve farnosti bude (a nebo již bylo):


Pravidelný pořad bohoslužeb 2023

Bohoslužby na BUDČI, v NOUTONICÍCH a ve SVRKYNI

Příležitost ke svátosti smíření

Výuka náboženství ve farnostiDOBA VELIKONOČNÍ


3. neděle velikonoční

 • 13.4. Sobota 14:00 Levý Hradec – mše svatá
 • 13.4. Sobota 16:0 Noutonice – mše svatá
 • 14.4. Neděle 8:30 Únětice – mše svatá
 • 14.4. Neděle 10:30 Roztoky – mše svatá
 • 14.4. Neděle 17:30 Libčice – mše svatá

Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci 2024

 • 19.4. Pátek 19:00 - Mše svatá
  • následuje Liturgie se čteními
   (V Pátek 19.4. není pravidelná mše svatá v 18:00 v Roztokách)

 • 20.4. Sobota 10:30 - Slavnostní mše
  • mše svatá se koná na louce před kostelem
  • celebruje PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D.
   rektor Arcibiskupského semináře v Praze
  • setkání farníků s občerstvením na louce
V sobotu 20.4. není pravidelná mše svatá

na Levém Hradci ve 14:00


Plakát ke stažení zde


4. neděle velikonoční

 • 21. 4. Neděle 8:30 Únětice – Mše svatá
 • 21. 4. Neděle 10:30 Roztoky – Mše svatá
 • 21. 4. Neděle 17:30 Libčice – Mše svatá


24. 4. Středa 18:00 Roztoky - NENÍ pravidelná mše svatá26. 4. Pátek 18:00 Roztoky - Bohoslužba slova se svatým přijímáním


5. neděle velikonoční

 • 27. 4. Sobota 14:00 Levý Hradec – Bohoslužba slova se svatým přijímáním
 • 28. 4. Neděle 8:30 Únětice – Mše svatá
 • 28. 4. Neděle 10:30 Roztoky – Mše svatá
 • 28. 4. Neděle 17:30 Libčice – Bohoslužba slova se svatým přijímáním


1. 5. Středa 18:00 Roztoky - NENÍ pravidelná mše svatá3. 5. Pátek 18:00 Roztoky - Bohoslužba slova se svatým přijímáním a májovou pobožností


6. neděle velikonoční

 • 4. 5. Sobota 14:00 Levý Hradec
 • 4. 5. Sobota 16:00 Noutonice
 • 5. 5. Neděle 8:30 Únětice
 • 5. 5. Neděle 10:30 Roztoky
 • 5. 5. Neděle 17:30 Libčice

 • 5. 5. Neděle 19:00 Levý Hradec – adorace – 1. neděle v měsíci


Ukrajina

 • Charita ČR ve spolupráci s Charitou Ukrajina, se v rámci bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.
  Chcete-li přispět přímo na účet charity ČR, můžete zde.
 • Zásvětná modlitba Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

  • Modleme se za mír pro Ukrajinu, ... ... ... konec konců tak se modlíme za pokoj a mír pro celou Evropu.
 • Modlitba je nejsilnější zbraní - zbraní lásky a pokoje.
  "nakonec mé Neposkvrněné Srdce zvítězí" - z poselství Panny Marie ve FatiměRekonstrukce kostela Nanebevzetí Panny Marie v Úněticích
rekonstrukce interiéru kostela, výmalba a elektroinstalace3. etapa opravy kostela sv. Klimenta na Levém Hradci
Restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště


Rekonstrukce varhan v kostele sv. Bartoloměje v Libčicích

Rekonstrukce Libčických varhan


Dívčí katolický skautský oddíl

 • Pravidelné schůzky se konají každé pondělí od 15:30 hodin ve Skautské osadě v Máchově ulici v Roztokách

Doporučujeme ke čtení

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -