Římskokatolická farnost Roztoky

Levý hradec

Velikonoce 2020

Letošní velikonoce máme možnost oslavit v trochu jinému duchu, než jsme byli zvyklí doposud. Přesto hlavní myšlenka - naše naděje - zůstává:

Kristus vstal z mrtvých!

Christus resurrexit!

Χριστὸς ἀνέστη!

!המשיח קם

Христóсъ воскрéсе!


Mše svaté v naší farnosti

(všechny mše budou probíhat za zavřenými dveřmi bez přítomnosti lidu a obětované za celou naší farnost – prosíme, připojte se všichni v duchu ve společných modlitbách)

Květná neděle
 • 16:00 Mše svatá v Libčicích
 • zamyšlení P. Petra nad nedělním evangeliem, modlitba a požehnání
Pondělí Svatého týdne - Myrofor
 • zamyšlení P. Petra nad evangeliem, modlitba a požehnání
Zelený čtvrtek
 • 16:00 Mše svatá ve farním kostele v Roztokách
 • zamyšlení P. Petra nad evangeliem, modlitba a několik fotografií ze mše svaté a z Getsemanské Zahrady na Levém Hradci v minulých letech
Velký pátek
 • 15:00 Velkopáteční obřady ve farním kostele v Roztokách
 • 16:00 – 17:30 bude farní kostel narození sv. Jana Křtitele v Roztokách zpřístupněn ke krátké soukromé modlitbě před svatým Křížem
Bílá sobota
 • 10:00 – 14:00 bude kostel sv. Klimenta na Levém Hradci zpřístupněn ke krátké soukromé modlitbě
 • 19:30 Velikonoční vigilie ve farním kostele v Roztokách
 • několik fotografií z Bílé Soboty na Levém Hradci, Velikonoční Vigílie, Evangelium ze Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně a krátké zamyšlení P. Petra

Neděle vzkříšení
 • 16:00 Mše svatá v Libčicích
Pravidelně se Vám také pokusíme zprostředkovat promluvy P. Petr na našich stránkách a na našem youtube kanálu Římskokatolické farnosti Roztoky u Prahy.


Pastýřské slovo našich biskupů k Velikonocům 2020


Výběr mší ve sdělovacích prostředcích

Květná neděle
 • NOE TV
  • 10:00 Mše svatá z květné neděle z Vatikánské baziliky s papežem Františkem
  • 18:00 Mše svatá z kostela sv. Václava v Ostravě
 • ČT2
  • 10:00 Mše svatá z komunitního centra Matky Terezy v Praze. Celebruje Mons. Zdeněk Wasserbauer
Zelený čtvrtek
 • NOE TV
  • 18:00 Mše na památku Poslední večeře Páně z kostela sv. Václava v Ostravě
Velký pátek
 • NOE TV
  • 18:00 Tradiční velkopáteční obřady s papežem Františkem v Bazilice sv. Petra ve Vatikánu
  • 21:00 Křížová cesta s papežem Františkem z náměstí sv. Petra ve Vatikánu
Bílá sobota
 • NOE TV
  • 21:00 Velikonoční vigilie z Vatikánské baziliky s papežem Františkem
 • ČT2
  • 20:30 Velikonoční vigilie - přenos slavnosti vzkříšení Ježíše Krista z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově.
Neděle vzkříšení
 • NOE TV
  • 11:00 Mše svatá na Boží hod velikonoční s papežem Františkem z Náměstí sv. Petra v Římě
  • 12:00 Požehnání Urbi et Orbi
  • 18:00 Mše svatá na Boží hod velikonoční z kostela sv. Václava v Ostravě

ke stažení v pdf


Několik videí ke slavení velikonoc ze stránek Liturgie.cz

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -