Římskokatolická farnost Roztoky

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb

Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.
  • 1. V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);
  • 2. Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;
  • 3. Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;
  • 4. Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;
  • 5. Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;
  • 6. Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;
  • 7. Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;
  • 8. Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;
  • 9. Obdobná pravidla platí pro svatby a křty (stejně tak pro svátost smíření);
  • 10. Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;
  • 11. Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené, je-li to možné, pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.
  • 12. Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.
(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -