Římskokatolická farnost Roztoky

Sv. Ludmila 1100 let – aktuality ze života spolku

Projekt Svatá Ludmila 1100 let neusíná jarní únavou, ale velmi radostně se rozrůstá. A to i ve virtuálním světě. Na webových stránkách byl nově spuštěn Geoportál Svatoludmilských míst, který má sloužit k získání informací o kněžně Ludmile, k inspiraci pro zajímavou procházku či výlet, ale i k propojení jednotlivých míst či farností napojených na sv. Ludmilu. Pokud víte o místě, které by zde nemělo chybět, rozhodně mu tuto informaci zprostředkujte. Internetové stránky se také rozrostly o blog, který bude přinášet nejaktuálnější informace z dění spolku a témata spojená se sv. Ludmilou. A aby se náš projekt stal nejen celonárodním, ale i světovým, byla také spuštěna anglická verze webových stránek.

Nejbližší velkou akcí, kterou spolek připravuje, je úvodní setkání u kulatého stolu „Kněžna a světice Ludmila: Lokalita – Region – Svět.“ Postupně se u tří kulatých stolů vystřídají známé osobnosti, jejichž odborná práce je s ludmilskou tématikou spojena, výběrem prof. J. Royt, dr. N. Profantová, Mgr. L. Gottfried či dr. M. Bravermanová a mnoho dalších. Nebude chybět ani prostor pro debatu o současném směřování projektu sv. Ludmily a úctě k této světici. Akce se koná 2.6. od 13.30 v prostorách Arcibiskupského paláce. Všichni jsou srdečně zváni!

Další aktivity vztahující se ke sv. Ludmile jsou připravovány v rámci jednotlivých farností pro akci Noc kostelů či podzimní svatoludmilské poutě.

Novou záštitou, kterou se podařilo projektu získat, je záštita rektora Univerzity Karlovy prof. T. Zimy. Postupně je navazována spolupráce s dalšími subjekty, které se k aktivitám spolku připojí, výběrem Arcibiskupské gymnázium v Praze, farnost u kostela sv. Ludmily na Praze 2 či mělnická farnost. Rozhled spolku nezůstává pouze v českých zemích, ale obrací se i za hranice. Proto byla navázána také spolupráce s komunitou Lužických Srbů.

A aby se projekt stal opravdu živým spolkem, rádi mezi sebe přijmeme všechny ty, kteří se s odkazem sv. Ludmily ztotožňují.

Marie Opatrná

www.svataludmila.cz

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -