Římskokatolická farnost Roztoky

3. etapa rekonstrukce kostela sv. Klimenta na Levém Hradci

Levý Hradec

Po dobu rekonstrukce je kostel uzavřen

nejsou zde pravidelné bohoslužby a adorace

Levý Hradec

Levý Hradec

Levý Hradec

Levý Hradec

Levý Hradec

Levý Hradec


Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.


Charakteristika a cíle projektu

V letošním roce se nám podařilo zajistit další dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt “ Levý Hradec, kostel sv. Klimenta, restaurování fresek, oprava krovu, střechy a pláště“. Cílem a výsledkem projektu bude restaurování gotických fresek, dokončená obnova střechy, krovu a vnějšího pláště kostela, připravovaná od roku 2012. Dokončením obnovy této mimořádné památky, která je součástí NKP Přemyslovské hradiště Levý Hradec, bude výrazně prodloužena její životnost a podpořena její atraktivita pro věřící i návštěvníky. Dojde tak k naplnění specifického cíle, jímž je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.


Předpokládáme že celý projekt bude dokončen do poloviny roku 2020 - tak abychom mohli ve vší slávě vstoupit do roku svaté Ludmily, matky víry našeho národa.


Prosím, průběžně sledujte naše webové stránky, kde Vás budeme informovat o případných úpravách programu bohoslužeb. O znovuzprovoznění kostela budete informováni během bohoslužeb a na našich webových stránkách.


Prosím, zahrňte tento náš významný kostel také do svých modliteb.

Levý Hradec - rekonstrukce krovu

Cedule - spolufinancování EU - Levý Hradec

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -