Římskokatolická farnost Roztoky

Přímluva za politiky na pouti 25.4.09 na Levém Hradci

Pouť na Levém Hradci

Při sobotní slavnostní mši svaté přistupovali věřící dopředu a říkali své přímluvy. Jedna paní pronesla přímluvu, která asi všem promluvila z hloubi srdce. Řekla něco přibližně v tomto smyslu:

"Prosíme Tě, Pane, za naše politiky, ať je aspoň trochu dokážeme milovat, vždyť je to pro nás tak těžké, když se teď chovaj tak, jako by jim měknul mozek."

To neřekla jistě sama ze sebe, ale vnukl jí to sám Duch svatý. Bylo to přímo prorocké slovo, přesně vystihlo to, co mnozí cítili, ale neodvážili se vyslovit. Často, když čtu zprávy, vzpomenu si na tuto modlitbu, asi ani jinak bych se za ty politiky modlit vlastně nemohl.

Jirka Bubeníček

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -