Římskokatolická farnost Roztoky

Mše za oběti nacismu a komunismu

Levý Hradec/muzeum 68

17.11.2011 v 10:00 bude opět sloužena mše svatá v kostele svatého Klimenta na Levém Hradci za všechny oběti nacismu a komunismu.Letos si již v předvečer státního svátku připomeneme ty, na které se nesmí zapomenout. Ve středu 16. listopadu v 18:00 bude v Roztokách mše svatá obětovaná za náš národ. Poté budeme mít možnost na faře poznat blíže ty, kteří se snaží o to, aby se na dobu nedávno minulou nezapomnělo. V 19:00 bude přednáška a beseda s Mikulášem Kroupou z Post Bellum.
Ve čtvrtek 17.11. v 10:00 na Levém Hradci pak opět vzpomeneme na všechny ty, kteří nasadili svůj život za to, abychom my dnes mohli žít v té „bohatší“ části Evropy; nebo chcete-li svobodnější části Evropy. Možná příliš rychle zapomínáme na lidi, kteří stáli na „naší straně“, tedy na straně víry v dobách nedávno minulých. Možná stojí za to zastavit se na nejstarším místě víry našeho národa a vzpomenout na všechny ty... ty, kteří byli umučeni, popraveni, kteří nezradili, nezapřeli, neustoupili, nepodepsali... zvítězili.

(A nemáte pocit, že na nejstarším místě víry našeho národa bychom se v tento den měli modlit i za ty, kteří zradili, zapřeli, ustoupili, podepsali... )

„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ Řím 12, 21

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -