Římskokatolická farnost Roztoky

Mše za oběti nacismu a komunismu

Levý Hradec/muzeum 68

17.11.2010 v 10:00 bude sloužena mše svatá v kostele svatého Klimenta na Levém Hradci za všechny oběti nacismu a komunismu.

Celebrují:
Mons. Vladimír Vyhlídka
P. Karel Kočí a P. Petr Bubeníček.


Ve středu 17.11. v 10:00 na Levém Hradci vzpomeneme na všechny ty, kteří nasadili svůj život za to, abychom my dnes mohli žít v té „bohatší“ části Evropy; nebo chcete-li svobodnější části Evropy. Možná příliš rychle zapomínáme na lidi, kteří stáli na „naší straně“, tedy na straně víry v dobách nedávno minulých. Možná stojí za to zastavit se na nejstarším místě víry našeho národa a vzpomenout na všechny ty... ty, kteří byli umučeni, popraveni, kteří nezradili, nezapřeli, neustoupili, nepodepsali... zvítězili.

(A nemáte pocit, že na nejstarším místě víry našeho národa bychom se v tento den měli modlit i za ty, kteří zradili, zapřeli, ustoupili, podepsali... )

„Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ Řím 12, 21

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -