Římskokatolická farnost Roztoky

Křížová CestaLevý Hradec

Úvod

Pane Ježíši, tys řekl: Kdo chce za mnou přijít, zapři se, vezmi svůj kříž a následuj mě (Mt 16,24). Chci tě tedy provázet na tvé bolestné cestě, abych měl účast na milostech tvého utrpení a smrti. Lituji svých hříchů, pro které jsi zemřel v mukách na kříži. Mám upřímnou vůli varovat se hříchů a vždy věrně sloužit tobě.


Zastavení 1. Ježíš souzen

Zastavení 1. Ježíš souzen

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

1. Pane Ježíši, ty ses dal z lásky ke mně odsoudit na smrt; dopřej mi té milosti, abych jednou s láskou a trpělivostí přijal smrt z tvých rukou.Zastavení 2. Ježíš přijímá kříž

Zastavení 2. Ježíš přijímá kříž

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

2. Pane Ježíši, tys dobrovolně vzal na sebe kříž; pomoz mi, abych svůj kříž a své utrpení odvážně a vytrvale nesl až do smrti.3. Ježíš padá pod křížem poprvé

Zastavení 3. Ježíš padá pod křížem poprvé

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

3. Pane Ježíši, pod tíhou kříže jsi klesal; odpusť mi, když z lidské slabosti upadnu do hříchu.4. Ježíš se potkává se svou matkou

Zastavení 4. Ježíš se potkává se svou matkou

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

4. Pane Ježíši, tys byl potěšen svou bolestnou matkou; dopřej mi, aby tvá matka i mě těšila a pomáhala mi v životě i ve smrti.5. Šimon pomáhá nést kříž

Zastavení 5. Šimon pomáhá nést kříž

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

5. Pane Ježíši, Šimon Cyrenský ti pomohl nést kříž; dej mi pravé přátele, kteří by mě neopustili v nouzi a v neštěstí – dej ať i já dokáži být dobrým a citlivým přítelem.6. Veronika podává Ježíšovi roušku

Zastavení 6. Veronika podává Ježíšovi roušku

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

6. Pane Ježíši, tys do roušky svaté Veroniky vtiskl svou tvář; vtiskni mi do duše svůj obraz, abych se ti podobal.7. Ježíš padá pod křížem podruhé

Zastavení 7. Ježíš padá pod křížem podruhé

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

7. Pane Ježíši, padl jsi podruhé pod křížem; buď ke mně milosrdný, když opět upadnu do dřívějších chyb.8. Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem

Zastavení 8. Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

8. Pane Ježíši, tys láskyplně napomínal plačící ženy; dej, abych také dovedl být láskyplný, když musím jiné napomínat.9. Ježíš padá pod křížem potřetí

Zastavení 9. Ježíš padá pod křížem potřetí

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

9. Pane Ježíši, tys na křížové cestě povstal i po třetím pádu; pozvedni mě, kdykoliv na strmé cestě do nebe zmalátním a klesnu. Pomoz mi, když začnu ztrácet naději.10. Z Ježíše strhávají oděv

Zastavení 10. Z Ježíše strhávají oděv

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

10. Pane Ježíši, ty jsi byl zbaven šatu; pomáhej mi, abych si vždycky zachoval čistotu a nikdy neztratil roucho milosti.11. Ježíš ukřižován

Zastavení 11. Ježíš ukřižován

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

11. Pane Ježíši, ty jsi byl přibit na kříž; dej, abych se nelekal utrpení, nýbrž chápal velikost oběti a sebezapírání.12. Ježíš na kříži umírá

Zastavení 12. Ježíš na kříži umírá

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

12. Pane Ježíši, obětoval ses na kříži za mě a za celý svět; dej, abych tobě žil, tobě umíral, tvůj byl navěky.13. Ježíš sňat z kříže

Zastavení 13. Ježíš sňat z kříže

K:Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

13. Pane Ježíši, po sejmutí z kříže jsi spočíval na klíně své panenské matky: dej mi milost, abych tvé nejsvětější tělo s touhou a láskou přijímal do svého srdce.14. Ježíš položen do hrobu

Zastavení 14. Ježíš položen do hrobu

K:Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

14. Pane Ježíši, tys byl uložen do hrobu a z něho jsi slavně vstal; dej, abych i já jednou vstal z hrobu k věčnému životu.Závěr

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvé milosrdenství, které jsi mi na křížové cestě prokázal. Prosím, nedopouštěj, aby tvá krev byla pro mě vylita nadarmo a tvé umučení pro mou duši zmařeno. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

(cc) 2009 farnost Roztoky - copyleft Creative Commons License - správa webu: Jirka Bubeníček a Prokop Šatava -