Svatodušní vigilie a křest v době rouškové

back show big

Svatodušní vigilie v době rouškové Roušky v kostele Svatodušní vigilie v roztockém kostele V roztockém kostele Svatodušní kázání S rouškami před Pannou Marií Čekání na křest se zahalenými tvářemi Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem 2Kor 3,13 Když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn 2Kor 3,16 Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. 2Kor 3,18 Strážce paškálu Paškál a křestní voda Já tě křtím ve jménu Otce... i Syna... i Ducha Svatého Kmotr zapaluje křestní svíci Pokřtěná Sešli na ni svého Ducha Obnova křtu, co nemohla letos být o Velikonocích Pořádné pokropení vodou Pokropení ministrantů Svatodušní mše Paškál Pokřtěná s Petrem a Zdislavou Pokřtěná s kmotry Pokřtěná s kmotry a se svíčkou
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)