back big
Když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn 2Kor 3,16

Když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn 2Kor 3,16

  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)