back big
Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem 2Kor 3,13

Nepočínáme si jako Mojžíš, který zahaloval svou tvář závojem 2Kor 3,13

  prev prevnext Next Next Next Next Next
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)