Slavnost svaté Ludmily na Levém Hradci 2010

back show big

Nástup ministrantů na bohoslužbu Na Levém Hradci Sv. Ludmila Bohoslužba i pro psa Evangelium Ministranti Kázání na Levém Hradci Fronta k přímluvám Při bohoslužbě Nádobí Otčenáš Na konci bohoslužby Konec bohoslužby Zpráva o stavu farnosti Program pro děti Kaplanovi(c) copyleft 2010 Jirka Bubeníček Creative Commons License
Povoleno kopírování i další úpravy podle licence Creative Commons.