Slavnost sv. Václava na Budči 2021

back show big

Budeč, rotunda sv. Petra a Pavla Slavnostní bohoslužba začíná První čtení Žalm Druhé čtení Kázání Kázání v kostele na Budči Petr káže Lid naslouchá Sbor zpívá Sbormistrová diriguje Ministrant ministruje Petr slouží mši Bohoslužba v kostele na Budči Relikvie sv. Václava Požehnání sv. Václavem Bohoslužba končí Budeč, rotunda sv. Petra a Pavla
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)