Svatoludmilská pouť na Levém Hradci 2021

back show big

Vigilijní mše svatá Sv. Ludmila večer na Levém Hradci Ikona sv. Ludmily při večerní mši Ikona sv. Ludmily v kostele na Levém Hradci Blahoslavenství se svatou Ludmilou Modlitba v noci na Levém Hradci Levý Hradec v noci Zdislava vysvětluje sestřičkám jak mají nést ikonu Průvod s ikonou a ostatkem sv. Ludmily Pes sleduje přinášení ikony Umístění ikony a kadidelnice Umístění ikony a svíčky Ještě květiny Přichází průvod s ministranty jáhnem a knězem Účastníci bohoslužby na louce na Levém Hradci Zpěváci Zpěváci a varhanice Mše na louce na Levém Hradci Sestřičky a kamera Jáhen ... před evangeliem Petr káže na Levém Hradci Petr káže na na pódiu Při bohoslužbě ke svátku sv. Ludmily Kříž a ikona při bohoslužbě Kněz, jáhen a ministranti v akci Ikona sv. Ludmily na mši Mše na pódiu na louce Mše s ikonou sv. Ludmily na na louce na Levém Hradci Petr a ostatek sv. Ludmily Petr a ikona sv. Ludmily Malí Zacheové Sestřičky odnášejí ikonu Konec mše Levý Hradec i na tričku Ikona sv. Ludmily v kostele na Levém Hradci Kostel na Levém Hradci v kostele na Levém Hradci V kostele před ikonou sv. Ludmily
(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)