Sv. Ludmila a sv. Václav 2015

back show big

Vigilie svátku sv. Ludmily na Levém Hradci Vigilie svátku sv. Ludmily na Levém Hradci Opravená střecha na Levém Hradci Příchod na bohoslužbu se sv. Ludmilou Mše na louce na Levém Hradci Kázání Ministranti Ministranti před sv. Ludmilou Zpěv při bohoslužbě Přinášení darů Slavnost sv. Ludmily na Levém Hradci Bohoslužba na Levém Hradci Sv. Ludmila na Levém Hradci Nebe nad Levým Hradcem Program pro děti na Levém Hradci Program pro děti na Levém Hradci


Sv. Václav - Budeč

Sv. Václav na Budči před novoknězem Novokněz Lukáš Hrabánek káže pod dohledem pátera Bubeníčka Slavnost sv. Václava na Budči Bohoslužba na Budči Slavnost sv. Václava na Budči Kněží u oltáře

Žehnání božích muk u Svrkyně

Nová boží muka u Svrkyně Boží muka připravena k posvěcení Dušan Seidl - budovatel božích muk Autor božích muk Dušan Seidl káže a páter Bubeníček je připraven k posvěcení Páter Bubeníček u božích muk Slavnost žehnání božích muk Posvěcení božích muk Žehnání božích muk v nově vysázené aleji u Svrkyně Žehnání božích muk na svátek sv. Václava Sv. Václav na božích mukách.(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)