Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci 2015

back show big

Vigile svátku sv. Vojtěcha na Levém Hradci Mše svatá za oběti genocidy v Arménii V kostele na Levém Hradci Večerní bohoslužba na Levém Hradci Kříž na Levém Hradci Levý Hradec Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci - mše na louce Zpěv při bohoslužbě Evangelium Ondřej Pávek na Levém Hradci Káže Ondřej Pávek Ministranti Lid Věřící při mši na louce Zpěváci Při bohoslužbě na louce Přímluvy Ministranti Celebruje Ondřej Pávek Kříž a svíčky na oltáři Paškál Slavnostní mše svatá na louce Jáhen, Ondřej Pávek a Petr Bubeníček Kněží a jáhen slouží mši Mše na louce na Levém Hradci Odchod z bohoslužby Beseda s Ondřejem Pávkem Beseda s děkanem kapituly u sv. Víta Občerstvení na louce Rozhovory při občerstvení Loutkové divadlo - alegorie o knížeti Bořivojovi Ohnivé efekty při divadle Děti se dívají na divadlo Musica Pro Sancta Cecilia - koncert v kostele Píšťaly Musicy Pro Sancta Cecilia(cc) copyleft - Creative Commons (by-sa)