Poutní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele 2013 - 25 let kněžství

back show big

Příchod na mši Lidi na mši Děti na mši Kadění před evangeliem Otec Petr a Jan Křtitel Kázání Přímluvy Kadění Mše V kostele sv. Jana Křtitele Ikona z Taize Proměňování Okolo oltáře Otčenáš s dětmi Občerstvení po mši Na farní zadradě Na farní zadradě Grilování Jedění Posezení Krmení Na farní zadradě Kolik se vejde na jednu židli?