Tichý hlas pro Svatou zemi 2010

back show big

Tichý hlas pro Svatou zemi 2010 Ekumenická bohoslužba Modlitba rabína za asistence katolického a evangelického faráře Promluva na Gn 28 katolická Promluva na Gn 28 evangelická Promluva na Gn 28 židovská Andělé vystupují a sestupují Gn 28,12 Ekumenická bohoslužba Ekumenická bohoslužba Máša Kubátová na na konci ekumenické bohoslužby Zmizelí sousedé Program na farní zahradě Mišpacha na farní zahradě Posluchači Mišpacha Rabín Berkowitz hovoří o vztahu křesťanů a Židů Hovoří Leo Pavlát Posluchači (nebo snad účinkující?) The Meeting Point, Daniela Valtová The Meeting Point hraje pro faráře Petra The Meeting Point Posluchač Na lavičce před farou Předseda společnosti křesťanů a Židů Adam Borzič a rabín Berkowitz Petr Bubeníček a Mikuláš Vymětal Petr Linhart v evangelickém kostele Petr Linhart v evangelickém kostele Prodej knih Máša Kubátová zezadu Zepředu Klec Kytara a bicí Klece Klec Koza na útesu Koza na útesu zezadu Kytara Kozy na útesu Housle Kozy na útesu Saxofón Kozy na útesu To je taky kus Kozy na útesu Koza na útesu Koncetrt končil až za tmy(c) copyleft 2010 Jirka Bubeníček Creative Commons License
Povoleno kopírování i další úpravy podle licence Creative Commons.