Poutní slavnost svaté Ludmily 2009, Levý Hradec

back show big

Svatá Ludmila Svatá Ludmila Levý Hradec vigilijní mše svatá Poutní slavnost svaté Ludmily Ministranti Zpěvačky Bohoslužba Děti na bohoslužbě Někteří přijeli na kole Při bohoslužbě Přímluvy Přímluvy Přímluvy Bohoslužba Bohoslužba Při bohoslužbě Bohoslužba Otčenáš Svatá Ludmila Beseda o cestě do Lourdes Občerstvení(c) copyleft 2009 Jirka Bubeníček Creative Commons License
Povoleno kopírování i další úpravy podle licence Creative Commons.