Tichý hlas pro svatou zemi 2008

back show big

Tichý hlas pro svatou zemi - ekumenická bohoslužba Ekumenická bohoslužba v libčickém kostele P. Vojtěch Eliáš Mikuláš Vymětal P. Petr Bubeníček Rabín Ronald Hoffberg Ekumenická bohoslužba Zapalování svíček Zapalování svíček Ekumenická bohoslužba se svíčkami Svíčky Skupina Geshem při ekumenické bohoslužbě V kostele Předseda SKŽ Tomáš Kraus a rabín M. Duschinski Vladimír Merta a Jana Lewitová Jana Lewitová Vladimír Merta Po bohoslužbě Na zahradě Mikuláš Vymětal a Petr Bubeníček Rabín M. Duschinski Panelová diskuse - Jiří Schneider a Leo Pavlát Mikuláš Vymětal, Tomáš Kraus,  Jiří Schneider a Leo Pavlát V okně fary (Jana Lewitová a Vladimír Merta) Rozhovor pro televizi (rabín Ronald Hoffberg) Nabídka knížek Malý čtenář Skupina Oyfn feldz Skupina Oyfn feldz Bubeník Kytara Saxofón Potlesk s doutníkem Rozhovory na zahradě Koncert na pódiu Rozhovory před občerstvením Nevstupovat !!! Rozhovory na zahradě Dáša Voňková-Andrtová - sólo pro kytaru a dva šmytce Karel Diepold, pokračování zachytili jiní fotografové...(c) copyleft 2008 Jirka Bubeníček Creative Commons License
Povoleno kopírování i další úpravy podle licence Creative Commons.